Výhrada svedomia a možné riešenie (?)

Podľa ministerstva spravodlivosti po feministkách vraj klame už aj Sme a zrejme aj právni experti EÚ. Podráždené reakcie na akýchkoľvek oponentov pripravovanej zmluvy so Svätou stolicou o práve uplatňovať výhradu svedomia (ďalej zmluva) a jej nekompromisné presadzovanie len potvrdzujú naše podozrenia, že dôležitosť a možný dopad zmluvy sú pre KDH a cirkev oveľa väčšie, ako verejnosť tuší.

KDH sa pri argumentovaní často odvoláva na širokým konsensom schválenú Základnú zmluvu medzi SR a Svätou stolicou a záväzok SR voči Vatikánu. Treba však upozorniť, že základná zmluva bola prijatá len preto, že bola koncipovaná všeobecne a že z nej boli vynechané kontroverzné časti. Čiastkové zmluvy ju však salámovou taktikou dopĺňajú práve o tieto úpravy. Ak chce Slovensko dodržať záväzok voči Vatikánu, malo by zmluvu o výhrade svedomia skutočne prijať. Nikde však nie je stanovené, že sa má jednať medzinárodnú zmluvu v predkladanom znení, ktorá má prednosť pred zákonmi. Okrem toho má Slovensko záväzky voči OSN a EÚ, ktoré boli prijaté širším konsenzom krajín a o prístupe Slovenska do EÚ rozhodli občania v referende. Mali by sme teda v prvom rade rešpektovať už existujúce medzinárodné a širokým verejným konsezom prijaté záväzky a brať ich do úvahy pri navrhovaní ďalších zmlúv.

Právnické kľučky okolo samovykonateľnosti len odvádzajú pozornosť od vecnej diskusie o podstate zmluvy. V Doložke prednosti sa hovorí: „Vzhľadom na charakter Zmluvy, ako aj na skutočnosť, že podľa § 144 ods. 1 Ústavy SR je sudca viazaný iba medzinárodnými zmluvami podľa jej článku 7 ods. 2 a čl. 7 ods. 5, riadne vykonávanie Zmluvy v podmienkach Slovenskej republiky vyžaduje, aby bola Zmluva klasifikovaná ako medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonom.“ Ministerstvo spravodlivosti teda priamo predpokladá, že sa súdy budú musieť zmluvou riadiť. Táto formulácia o „riadnom vykonávaní“ dáva tušiť, že klasifikácia zmluvy sa prispôsobuje práve tomuto cieľu. Ak sa teda osoba obráti na súd a ten bude povinný riadiť sa pri rozhodovaní zmluvou, akékoľvek vyhlásenia o „nesamovykonateľnosti“ sú len deklaratórne reči na zmätenie oponentov. Keby ministerstvo chcelo zmluvu, ktorá skutočne nie je samovykonateľná a môže sa aplikovať len v rámci zákona, malo by ju klasifikovať ako medzinárodnú zmluvu, na ktorej vykonanie je potrebný zákon. Takýto typ nemá prednosť pred slovenskými zákonmi..

Práve tieto nejasnosti týkajúce sa statusu zmluvy spôsobujú problémy. Ak ministerstvo predloží návrh, ktorý nebude klasifikovať ako zmluvu s prednosťou pred našimi zákonmi spoločne s návrhom zákonnej úpravou výhrady svedomia, nevidím problém v akceptácii takejto zmluvy. Pokiaľ nad jej rozsahom bude stáť demokraticky schválený zákon, ktorý upraví právo na uplatnenie výhrady svedomia pre všetkých rovnako a nezávisle od vierovyznania a súčasne zaručí, že práva dotknutých osôb nebudú výhradou svedomia obmedzené, problém bude zažehnaný.

Návrh takýchto zákonných úprav, na ktoré sa ministerstvo stále odvoláva, doteraz nikto nevidel a dá sa len potichu tušiť, prečo. Ak sa totiž bude pripravovať po schválení zmluvy, bude v ňom silne participovať katolícka cirkev. Podľa čl. 7 zmluvy o výhrade svedomia  komisia zložená zo zástupcov SR a Vatikánu  môže „predkladať pripomienky k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov a podnety na legislatívnu úpravu práva uplatňovať výhrady vo svedomí a na zabránenie jeho zneužívania“.  

Nakoniec, ajpri sebelepších úprimných snahách ministra spravodlivosti navrhnúť nediskriminujúce zákonné úpravy výhrady svedomia platné pre všetkých občanov, nemusí mať na takúto činnosť už čas. Voľby sa blížia a nie je isté, či ministerstvo spravodlivosti bude aj po nich „patriť KDH“.

Reklamy

, ,

  1. Pridaj komentár

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: