Prichádza tisícročie žien

Publikované v Bratislavčanke a na portáli jetotak.sk

Hovorí sa, že tretie tisícročie bude vekom žien. Iste, mnohým sa toto tvrdenie môže zdať prehnané, priam utopické. Skúsme sa ale pozrieť okolo seba – na čele Nemecka stojí po prvý raz v histórii kancelárka a Ségolène Royal sa ako prvá žena dostala tak ďaleko a bola len tesne porazená v súboji o kľúče od Elyzejského paláca. Rovnako v USA bude po prvý raz horúcou favoritkou na prezidentské kreslo Hillary Clinton, pričom Kongresu už predsedá Nancy Pelosi – opäť prvý raz. Dokonca na donedávna silne patriarchálnom Harvarde nahradila bývalého prezidenta Summersa po jeho vyjadreniach na adresu žien vo vede v kresle žena, historička Catharine Drew Gilpin Faust. Eurokomisárky či predsedníčky europarlamentu sú už úplnou samozrejmosťou, neštandardnou situáciou by bol opak.

Ženy na vysokých politických postoch sa našli aj predtým – viď Margaret Thatcher. Rozdiel je však v štýle politiky, ktorý tieto „nové“ političky prinášajú. Kým madam Thatcher sa presadila demonštrovaním silovej politiky a tradičných maskulínnych cností tvrdosti, agresivity a kompetitívnosti, spomínané političky prinášajú so sebou feminínny rozmer – empatiu a sociálne cítenie. Pritom účasť žien vo vedení krajiny prináša dokázateľne pozitívne výsledky.

V spoločnej správe Svetovej banky a univerzity v Oxforde Report on Engendering Development sa hovorí: „Fakty dokazujú, že spoločnosti, v ktorých existuje rodová diskriminácia, majú tendenciu k nižšiemu ekonomickému rastu a pomalšiemu znižovaniu chudoby(…) Vyššie práva žien a ich účasť vo verejnom živote znamená viac transparentnosti v podnikaní a vládnutí a lepšiu správu vecí verejných. Čím vyššia účasť žien vo verejnom živote, tým nižší stupeň korupcie.“

OSN vydáva pravidelne rebríček krajín s najvyššou kvalitou života, hodnotenou podľa Human Development Index (HDI). Na prvých miestach sa už tradične umiestňujú najmä škandinávske krajiny a krajiny Beneluxu. Zaujímavé je, že všetky krajiny na popredných miestach (Nórsko, Island, Austrália, Írsko, Švédsko, Kanada) majú vysoké zastúpenie žien v politike, 30 až takmer 50 percent. (Pre porovnanie: Slovensko je v rebríčku na 42.mieste). Vyššie zastúpenie žien znamená humánnejšiu politiku a lepšiu kvalitu života, rovnovážnejší vývoj spoločnosti, vyššie výdavky na podporu rodín, vzdelania, zdravia, na sociálne opatrenia a menej peňazí na zbrojenie.

Uplatnenie žien v politike nie je len otázkou toho, čo do nej prinesú, ale v prvom rade otázkou ľudských práv, rovnoprávnosti a férovej spoločnosti. Vyspelé krajiny Európy už dávno pochopili, že demokracia nesmie byť „rodovo slepá“ a nesme ignorovať polovicu obyvateľstva, preto zaviedli dočasné podporné opatrenia pre vstup žien do politiky. Základný predpoklad pri odstraňovaní diskriminácie je totiž poznanie, že rovnosť príležitostí de iure ešte neznamená rovnoprávnosť de facto. Kým existuje tradičné rozdelenie úloh v spoločnosti a žena sa kvôli starostlivosti o deti a domácnosť nemôže zúčastniť na politickej schôdzi, nemôže byť o rovnosti príležitostí ani reči. Stáročia vytvárané a stále živené predsudky voči ženám v politike znamenajú pre účasť žien sťaženú štartovaciu pozíciu.

Pozitívne zmeny začínajú byť viditeľné pomaly aj na Slovensku – Ústavný súd, Štatistický úrad, SND, Slovenský rozhlas… akoby aj naša konzervatívna krajina začala objavovať potenciál žien. Načase, veď podľa štatistických údajov majú u nás ženy dokonca vyššiu vzdelanostnú úroveň ako ich mužskí kolegovia. Nevyužitie tohto potenciálu je hazardom pre každú krajinu.

Ekonomika a ženy

„Zabudnite na Čínu, Indiu a internet: ekonomický rast je poháňaný ženami,“ napísal pred rokom známy časopis Economist. V dvoch článkoch podrobne rozoberá vplyv zvýšenej zamestnanosti žien na rozvoj globálnej ekonomiky.

Prieskumy dokazujú, že i dnes rodičia preferujú syna pred dcérou, píše Economist. Dcéry ale môžu byť lepšou investíciou – prevyšujú chlapcov v štúdiu nielen početne, ale aj výsledkami a sú teda lepšie pripravené na vzdelanostnú ekonomiku 21. storočia. Skutočne, ženy zaberajú viac novovytvorených pracovných miest ako muži, od roku 1970 dve tretiny (V EÚ v posledných rokoch 75 %). Zvyšovanie zamestnanosti žien v minulých desaťročiach prispelo k zvyšovaniu globálneho HDP viac ako nové technológie či globálne koncerny; v poslednom desaťročí prispeli ženy v rozvinutých krajinách k hospodárskemu rastu oveľa viac ako Čína. Ak by sme prirátali objem neplatenej práce v domácnosti, bol by ich prínos ešte oveľa vyšší.

Síce sú ženy ešte stále horšie platené, postupným odstraňovaním predsudkov sa ich príjem bude zvyšovať. Ženy sa v globálnej ekonomike preto stávajú dôležitým faktorom nielen ako pracovná sila, ale aj ako konzumentky a investorky. Investorská spoločnosť Goldman Sachs v Tokiu vytvorila balík akciových spoločností, ktorých cieľovou skupinou sú ženy – ako sú kozmetika, móda, finančné služby a potravinové polotovary. V poslednom desaťročí narástla hodnota akcií v tomto balíku o 96 %, kým prírastok na burze v Tokiu bol iba 13%.

Na Svetovom ekonomickom fóre bola v predminulom roku prezentovaná štúdia, ktorá dokazuje jasnú koreláciu medzi rodovou rovnosťou a úrovňou HDP. Štúdia síce neukazuje kauzalitu, ale obdobne ako iné poukazuje na skutočnosť, že nerovnosť medzi mužmi a ženami negatívne ovplyvňuje dlhodobý ekonomický rast. Rovnako je známe, že investície do vzdelávania dievčat sa v rozvojovom svete ukazujú ako oveľa trvácnejšie – analýzy dokazujú, že ženy míňajú peniaze skôr na zlepšovanie zdravia, vzdelania, infraštruktúry a redukciu chudoby ako na tanky a bomby.

Rodina a kariéra sa nevylučujú

Obavy z negatívneho vývoja populácie pri zvyšovaní ekonomickej aktivity žien sa ukazujú ako neopodstatnené, naopak. Krajiny s vysokým zapojením žien do pracovného procesu ako Švédsko a USA majú vyššiu pôrodnosť ako Japonsko a Taliansko, kde oveľa viac žien zostáva v domácnosti. Rovnako obavy z toho, že pracujúce ženy nevenujú dostatočnú pozornosť deťom, nie sú na mieste; prieskum Maryland University ukázal, že ženy venovali v roku 2003 rovnaký čas deťom ako v roku 1965. Čas venovaný profesionálnej práci šiel „na úkor” domácich prác, ktoré sú viac technizované a profesionalizované.

Príkladom pozitívneho vývoja sú škandinávske krajiny, kde sa počas posledných desaťročí podarilo vytvoriť optimálne podmienky pre spojenie rodiny a kariéry. Podobným príkladom je Francúzsko, kde sú materské škôlky a družiny k dispozícii širokoplošne a zadarmo. Ukazuje sa, že čím vyššia emancipácia žien, čím vyššia ich účasť na rozhodovacích procesoch a spolupodieľaní sa na tvorbe koncepcií štátnej politiky, čím optimálnejšie podmienky pre ich zamestnanosť a zosúladenie rodinného a pracovného života, tým zdravšie sa spoločnosť vyvíja.

„Hovorí sa, že ženy musia byť dvakrát také dobré ako muži, aby ich považovali za spolovice tak dobré,“ končí Economist a dodáva: „Našťastie to nie je až také ťažké.“

Reklamy

, ,

  1. Pridaj komentár

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: