S Lehmans sisters by sme v zmätku neboli

Ekonomické fórum v Davose je všetko iné, len nie feministický diskusný krúžok. Napriek tomu sa na poslednom fóre hovorilo o tom, či by sme s Lehman Sisters – teda finančnými inštitúciami riadenými ženami – boli v rovnakom finančnom a ekonomickom chaose ako sme dnes. Pohľad na fungovanie burzy zo sociologického, antropologického a evolučného hľadiska totiž jasne hovorí, že jedným z dôvodov súčasnej ekonomickej krízy je rizikové a nezodpovedné správanie sa mužov dominujúcich vo finančnom sektoru.

Obchodné burzy a horné poschodia investičných bánk sú plné testosterónom hnaných dravých mladých mužov prevádzajúcich vysoko riskantné operácie na finančnom trhu s ľahkosťou hráča počítačovej hry.  Na rozdiel od neho však presunmi virtuálnych čísel s veľkým počtom núl dosahujú v priebehu minút obrovské zisky a zarábajú horibilné provízie. Skutočný svet a ľudia zostávajú v tomto surrealistickom kolotoči kapitálu bokom.  Ale… pri každom zisku je aj protistrana, ktorá stráca. V tomto prípade sú to milióny ľudí, na ktorých existenčne doľahne nielen hypotekárna kríza v prípade vlastných nehnuteľností, ale i dôsledky ekonomickej krízy a zlyhania toľko ospevovaných trhových mechanizmov.

Natíska sa teda otázka: čo by sa stalo, keby boli globálne finančné inštitúcie a trhy obsadené ženami? Boli by rozhodnutia vedené skôr s pohľadom na ľudské a sociálne konzekvencie ako na výšku provízie z obchodu? Boli by viac empatické a menej agresívne? V skratke – bolo by došlo ku kalamite trhu, ak by na ňom prevládal estrogén?

Psychologička pracujúca pre City Banky Julia Noakes nemá pochybnosti. „Problém vo financiách je, že v sektore je príliš veľa individualizmu a nedostatok feminity. Veľa žien odrádza od snahy dostať sa do pozícií senior manažmentu, pretože nechcú poprieť polovicu svojej osobnosti.“ Headhunterka Heather McGregor  podporuje túto analýzu pozorovaním, že britská banka, ktorá vyšla z krízy ako najsilnejšia je tá, ktorá najagresívnejšie presadzovala ženy do pozícií senior manažmentu – Lloyds TBS.

Rozdiely v rizikovom správaní

V prvom rade treba povedať, že muži a ženy sa v mnohých ohľadoch zásadne nelíšia a individuálne rozdiely medzi ženami alebo mužmi ako skupinou sú spravidla väčšie ako priemerné rozdiely medzi pohlaviami. V povahových vlastnostiach, ktoré sú ovplyvňované hormónmi a teda biologicky, existujú však určité rozdiely. Patrí k nim predovšetkým agresivita a ochota riskovať.

Samozrejme existujú aj názory, že aj tento rozdiel je spôsobený socializáciou a dominanciou mužov v spoločnosti. Keby mali moc v rukách ženy, správali by sa vraj podobne. Nech už je to akokoľvek, faktom zostáva, že v agresivite a rizikovom správaní majú muži nesporne navrch. Zoberme si len tzv. Darwinovu cenu, ktorá sa udeľuje ľuďom zabezpečujúcim dlhodobé prežitie ľudstva tým, že svoj genofond – a teda sami seba – zlikvidujú mimoriadne idiotským spôsobom. Nositeľmi tejto ceny sú takmer výlučne muži. Samozrejme, in memoriam. Podobne štúdia robená na Liverpool University napríklad ukazuje, že muži skôr riskujú prechod cez cestu aj v prípade, že to predstavuje jasné nebezpečenstvo.

V prieskume publikovanom pred dvoma odborníkmi z Univerzity v Cambridge bola u 17 mužov sledovaná závislosť úrovne testosterónu a vytvoreného zisku v danom dni. Bola jasne dokázaná korelácia medzi zvýšenou rannou hodnotou mužského hormónu a výškou zisku v danom dni. Vysvetlenie je, že vyššia hladina testosterónu vedie k rizikovejšiemu správaniu a to môže viesť k vyšším ziskom. Pri určitých trhových podmienkach však môže byť takého správanie extrémne nebezpečné.

Profesor z Cambridge Joe Herbert, autor štúdie, hovorí: Každá teória rozhodovania vo finančníctve vo vysoko rizikovom prostredí trhových operácií musí brať do úvahy tieto hormonálne vplyvy. Nevhodné rizikové správanie môže mať katastrofálne následky.” Ak sa z tohto pohľadu pozeráme spätne na vývoj finančnej krízy, má toto vyhlásenie priam vizionársky charakter.

Financial Times priniesol nedávno článok, ktorý vyvracia priamu súvislosť medzi rizikovosťou a ziskom. Vyšší risk vedie niekedy k vyšším ziskom, ale niekedy je jednoducho len nebezpečným hazardom.

Dôvody finančnej krízy

Predtým, než pomenujeme ako dôvod finančnej krízy testosterónom intoxikovaných delikventov v drahých oblekoch, pozrime sa spätne na hlavný spúšťač: hypotekárne zábezpeky. Ako vieme, banky si navzájom predávali balíky viac či menej bezpečných hypoték, ktoré v hodnote 700 miliárd USD v konečnom efekte kúpila vláda USA za peniaze daňových poplatníkov.

Mnoho ľudí dáva za vinu zlyhania systému práve tieto bankové ručenia. To je ale príliš zjednodušené videnie celej záležitosti. Problémom nie sú zábezpeky per se, ale fakt, že riziko s nimi spojené bolo nesprávne vyhodnotené a ratingové agentúry si neplnili svoj job, respektíve ho robili zle.  Keby tieto riziká boli správne vyhodnotené, veritelia hypoték by boli platili nižšie poplatky za garancie a mali vyššie zisky, čo by ich odrádzalo od uzatvárania riskantných pôžičiek, čo by zas znamenalo menší boom na trhu s nehnuteľnosťami a tak ďalej a tak ďalej…. Podľa toho to vyzerá, že kríza nesúvisí s mužskou chuťou riskovať, ale skôr so zlyhaním trhu. Znamená to teda, že simplistické technické vysvetlenia ekonómov o reťazových reakciách trhu sú správne a dostačujúce? Nie. Znamená to iba toľko, že ekonómovia pre stromy nevideli les a stratili obraz celej reťaze. A práve to je typicky mužský prístup.

Hoci je nesporné, že aj medzi ženami je veľa takých, ktoré sú schopné a ochotné riskovať, je nesporné aj to, že v porovnaní priemerných povahových vlastností je to skôr typicky mužská vlastnosť. Po akumulovaní veľkého množstva riskantne sa správajúcich indivíduí je jasná  dominantná kultúra balansovania na ostrí noža, ktorá je príčinou súčasnej krízy.

Trh potrebuje ženy

Trh sa stal príliš agresívnym, príliš ovládaným mužmi a ich živelnými inštinktami, príliš nenásytným a príliš málo hľadiacim na dôsledky a zodpovednosť za jednotlivé rozhodnutia. Ako teda limitovať rizikové a nezodpovedné správanie bankových inštitúcií na trhu? Len prísnejšie opatrenia a prevzatie väčšej zodpovednosti samotných bánk nepostačia. Čo je potrebné a nevyhnutné, je zásadná zmena kultúry. Tá je dosiahnuteľná cieleným presadzovaním žien do vysokých pozícií aj na globálnom finančnom trhu. Len súčasná hŕstka žien rozptýlená medzi záplavou tmavých oblekov nepostačí. Pri takýchto ženách sa spravidla jedná o predstaviteľky typicky mužskej kultúry správania sa, vďaka ktorej sa vôbec dokázali presadiť do vysokých pozícií.

Kritická masa (hovorí sa aspoň o tretine) žien by dokázala zmeniť étos a kultúru, pracovné prostredie a dokonca pracovný čas takým spôsobom, ktorý by znížil pravdepodobnosť ďalšej finančnej apokalypsy. Stačí si len spomenúť na prípady známe ako „whistleblowers”.  Sherron Watkins v Enrone a Cynthia Cooper vo WorldCom, ktoré spustili lavíny poukazujúce na nezodpovedné správanie sa ich podnikov, boli ženy.

Budúcnosť je v rozmanitosti

Nie náhodou je rodová rovnosť a diverzity managment akceptovaným princípom v mnohých podnikoch. Pre firmy, ktoré ho uplatňujú, prináša zjavné podnikateľské výhody vrátane vyváženého spôsobu rozhodovania zohľadňujúceho rôzne životné filozofie a priority.

Finančný sektor jednoznačne potrebuje viac žien. A potrebuje aj to, aby muži v nich pracujúci namiesto pestovania mačo kultúry viac dali na svoju feminínnu stránku. Nie je teda nevyhnutné zachádzať z extrému do extrému a vymeniť všetkých maklérov za ženy. Lehman Brothers and Sisters by úplne postačovali.

http://www.jetotak.sk/ekonomika/s-lehmans-sisters-by-sme-neboli-v-zmatku-neboli

Reklamy

  1. Pridaj komentár

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: