Z prvej ruky – k výhrade svedomia

Diskutujú Oľga Pietruchová, riaditeľka Spoločnosti pre plánovaní rodičovstvo a Anton Chromík, advokát Fóra života

http://www.rozhlas.sk/inetportal/uploaded_sounds/auto_m3u_relID_12-2010-06-22-1230.m3u

ČO PRINÁŠA ZMLUVA O VÝHRADE VO SVEDOMÍ

Vatikánske zmluvy, na ktorých sa pred štyrmi rokmi rozpadla druhá DZURINDOVA vláda, sa s novou stredopravicovou koalíciou vrátili opäť do centra pozornosti. Záujem dostať ich do vládneho programu avizovalo KDH. Základná zmluva medzi Slovenskom a Svätou stolicou uzatvorená pred desiatimi rokmi predpokladá, že budú uzatvorené aj ďalšie zmluvy, medzi nimi zmluva o výhrade vo svedomí, ktorá sa stala dôvodom rozpadu vlády pred štyrmi rokmi. O tom, čo tieto zmluvy prinášajú, diskutovali v SRo riaditeľka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo O. PIETRUCHOVÁ a advokát O. CHROMÍK.

Podľa názoru O. PIETRUCHOVEJ sa návrat tejto témy dal očakávať, pretože ide o dlhodobú agendu KDH, rovnako ako to, že rokovania sa začnú tam, kde sa pred štyrmi rokmi skončili – pri zmluve o výhrade vo svedomí. O. CHROMÍK ale pripomenul, že zmluvu o práve na výhradu vo svedomí predpokladá už základná zmluva s Vatikánom a s plnením tohoto svojho záväzku Slovensko mešká už bezmála desať rokov. Pritom ďalším záväzkom Slovenska je, že štát prijme podobné zmluvy aj s ostatnými registrovanými cirkvami.

Problémov pri zmluve o výhrade vo svedomí bolo podľa slov O. PIETRUCHOVEJ viac. Jednak ide o text samotnej zmluvy, ale neprijateľnou je aj zvolená forma, lebo ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá by mala prednosť pred slovenským právom. Zmluvy uzatvorené v tejto veci s inými cirkvami by ale neboli na tej istej úrovni, pretože tieto cirkví nemajú svoj štát, čo by diskriminovalo ich veriacich. O. PIETRUCHOVÁ označuje za diskriminujúce aj to, že výhrada vo svedomí sa dá uplatniť iba na základe mravoučného učenia katolíckej cirkvi, pretože to vyčleňuje veľkú skupinu ľudí, ktorí sa nehlásia k žiadnemu náboženstvu. Ak by sa títo ľudia chceli prihlásiť o tieto práva, museli by klamať, že sú veriaci. Ústava ale hovorí o rovnosti pred zákonom, preto právo uplatniť si výhradu svedomí nemôže byť obmedzené tým, že sa niekto hlási k nejakej cirkvi. Toto právo musí byť zakotvené rovnako pre všetkých zákonom. O. PIETRUCHOVÁ rovnako kritizuje skutočnosť, že zmluva o výhrade vo svedomí je nerovnovážna, pretože upravuje práva istej skupiny ľudí, ale neupravuje ich povinnosti, totiž tým že si uplatnia v nejakých úkonoch výhradu, porušia práva iných ľudí a ich záujmy nie sú v zmluve ošetrené. Ako ďalej pripomenula, Slovensko má povinnosti aj z iných medzinárodných zmlúv a táto zmluva odporuje niektorým z nich, na čo upozornili aj európski právnici, ktorí na požiadanie Európskej komisie vypracovali analýzu tejto zmluvy. O. PIETRUCHOVÁ uznáva, že svoje záväzky má krajina plniť a platí to aj pre vatikánsku zmluvu, nikde ale nie je povedané, že to musí byť takáto zmluva a takýto text, je možné vyjednať zmluvu, ktorá sa bude odvolávať na slovenské zákony a nebude odporovať iným slovenským záväzkom.

Ako pripomenul O. CHROMÍK, štát garantuje všetkým svojim obyvateľom slobodu vyznania a praktizovania svojej viery. Pokiaľ ide o postavenie samotnej zmluvy o výhrade vo svedomí, zopakoval, že ak zmluva obsahuje vyšší rozsah práv, má prednosť pred národnými zákonmi, pretože z ústavy vyplýva, že každá ľudsko-právna zmluva má prednosť pred slovenskými zákonmi a zmluva o výhrade vo svedomí je ľudsko-právna zmluva. Rovnako aj on považuje za dôležité to, či štát dokáže zabezpečiť rovnaké práva všetkým svojim občanom. Ako v tejto súvislosti pripomenul, zmluva nebola koncipovaná tak, že tieto práva dostávajú len katolíci a nie je viazaná na žiadne vyznanie. Jej formulácia, že sa vzťahuje na ustanovenia o mravoučnom učení katolíckej cirkvi, sú istou snahou zabrániť tomu, aby došlo k zneužívaniu týchto práv, podobné mechanizmy sa bežne uplatňujú v takýchto zmluvách. Nevidí však v tom to, že človek musí byť členom cirkvi, ak si chce uplatniť výhradu vo svedomí, ani to, že ak tak urobí z iného dôvodu, nie je to možné. Pripomenul tiež, že priamo v zmluve je uvedené, že rozsah a podmienky uplatnenia výhrady vo svedomí upraví Slovenská republika svojimi zákonmi a nariadeniami a toto právo sa bude realizovať na základe práva Slovenskej republiky. O. CHROMÍK rovnako poukázal na to, že na Slovensku už existuje legislatíva, ktorá umožňuje zamestnancom uplatniť si výhradu vo svedomí napr. v medicíne, v advokácii, vo vojenskej službe a iných oblastiach, preto sa podľa neho robí okolo tejto zmluvy zbytočne veľký humbug. Ide v podstate len o stabilizáciu status quo.

STORIN

Zdroj: http://www.storin.sk/storin.nsf/$All/1709623500D38943C125774B002D3D3F?OpenDocument

Reklamy

, , ,

  1. Pridaj komentár

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: