Právo na život

Pomoc Írsku je predvianočnou mantrou v celej Európskej únii. Pomoc potrebovali írske banky a preto im vláda pomohla. Teraz potrebuje pomoc samotná vláda a keďže pomoc krajine v núdzi je v rámci EÚ nepísaným pravidlom, všetci sa na takúto pomoc poskladáme. Pomoc… pomoc… Írsko a pomoc sa skloňujú vo všetkých vzoroch a pádoch.

Už menej – alebo vôbec – sa hovorí o tom, že pomoc vlády potrebujú v Írsku nielen banky, ale aj ženy. Tie totiž doteraz znášajú stredovekú reštriktívnu interrupčnú legislatívu, ktorá im nedovoľuje ani vykonanie interrupcie v prípade ohrozenia ich zdravia alebo života. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) svojim včerajším rozhodnutím írskym ženám takúto pomoc – aspoň de jure – poskytol. Írsky zákon zakazujúci interrupcie podľa ESĽP odporuje ľudským právam žien, pretože “porušuje právo tehotných žien na vhodnú zdravotnú opateru v život ohrozujúcich prípadoch“.

Dlho očakávané rozhodnutie bolo vyslovené v prospech ženy chorej na rakovinu, ktorá musela v prípade ohrozenia života  vycestovať za interrupciou do Británie. Podľa súdu Írsko musí zabezpečiť, aby bolo ženám v takýchto prípadoch umožnené podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva vo vlastnej krajine a tým zabezpečené ich právo na život a súkromie podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach (Dohovor).

ESĽP vo svojom včerajšom rozhodnutí uznal právo Írska na interrupčnú legislatívu v súlade s morálnym postojom jeho obyvateľstva, pokiaľ sa pohybuje v určitých medziach neohrozujúcich životy alebo zdravie žien. Súd preto odmietol sťažnosť ďalších dvoch žien, ktorých životy ani zdravie neboli tehotenstvom ohrozené a  usúdil, že neobmedzené právo vycestovať za interrupciou do zahraničia a  zdravotná starostlivosť po zákroku dostatočne zabezpečuje právo žien na ochranu súkromného života.  ESĽP však priznal ochranu práva na život pre ženy, ktoré interrupciu potrebujú z medicínskych dôvodov. Je teraz na vláde Írska, aby konečne prijala legislatívu a stanovila jasné pravidlá a procedúry pre takéto prípady a vytrhla ženy i lekárov z ,právneho limba‘.

Ochrana života podľa Írska

Podľa írskeho práva z roku 1861 (sic!) môžu byť v prípade vykonania interrupcie lekár i žena stíhaný za vraždu. V ústave Írskej republiky je zakotvená ochrana života pred narodením: „Štát potvrdzuje právo na život nenarodeného a, s primeraným prihliadnutím na rovnaké právo na život matky, zaručuje vo svojich zákonoch rešpektovať, a pokiaľ to bude uskutočniteľné, svojimi zákonmi chrániť a brániť toto právo.“ Hoci teda ústava poskytuje právo na život matky, v praxi je interrupcia aj v prípade ohrozenia zdravia a života ženy nedostupná.

V mene ,ochrany života’ sa štát dokonca snažil obmedziť právo na slobodu slova a prístup k informáciám o interrupčných klinikách vo Veľkej Británii, kam zruba 6 tisíc žien z Írka ročne cestuje za zákrokom.  Aj v tomto prípade (Open Door and Dublin Well Woman vs. Írsko) ESĽP zistil porušenie Dohovoru, keďže sťažovateľom bolo zakázané podávať informácie tehotným ženám o možnostiach umelého prerušenia tehotenstva v zahraničí.

V referende v roku 1992 samotní voliči a voličky rozhodli o možnosti vycestovania z Írska za účelom vykonania interrupcie a o možnosti dostupnosti informácií o ich poskytovateľoch. Odmietli však legalizáciu zákrokov priamo v krajine.

Referendum bolo vypísané na základe diskusie okolo prípadu štrnásťročného dievčaťa, ktoré otehotnelo pri znásilnení. Jej rodičia chceli s ňou kvôli interrupcii vycestovať do Veľkej Británie. O zámere sa dozvedel generálny prokurátor, ktorého vraj ústava zaväzuje brániť práva nenarodeného dieťaťa, a cez Vysoký súd (High Court) si vymohol zákaz vycestovania tehotnej. Rodičia proti tomuto rozhodnutiu namietali, že ústava zaručuje právo na život aj ich dcére, a že toto právo je vážne narušené. Dcéra sa totiž hrozila samovraždou, ak jej nebude umožnená interrupcia. Najvyšší  súd dal za pravdu rodičom, že interrupcia by mala byť povolená v prípade ohrozenia života ženy. Žiadna vláda v Írsku však doteraz takúto legislatívu neprijala.

ESĽP o práve žien na interrupciu

Európsky súd pre ľudské práva týmto rozhodnutím potvrdil svoju doterajšiu jurisprudenciu v otázkach interrupcií[i]. Pripomeňme si najdôležitejšie rozhodnutia:

V prípade Paton v. Spojené kráľovstvo[ii] (1980) sa manžel pokúsil zamedziť svojej tehotnej manželke prístup k interrupcii tvrdiac, že ukončenie tehotenstva by porušilo právo plodu na život. Komisia rozhodla, že slovo ,každý‘ v Dohovore nezahŕňa plody. Uznávajúc neoddeliteľnosť plodu od tehotnej ženy dala prednosť jej právam, pretože „život plodu je úzko prepojený so životom tehotnej ženy a nemôže byť posudzovaný v izolácii od neho.“  Ak by ochrana práva na život bola chápaná ako absolútna a  interrupcia zakázaná aj v prípade vážneho rizika pre život tehotnej ženy, znamenalo by to, že ,nenarodený život‘ plodu by bol považovaný za hodnotnejší než život tehotnej ženy.

V prípade Boso v. Taliansko[iii] (2002) súd zamietol tvrdenie, že taliansky zákon povoľujúci interrupciu bol v rozpore s právom plodu na život. Súd uznal, že zákon zabezpečuje rovnováhu medzi záujmom ženy a štátnym záujmom chrániť plod.

V prípade Vo v. Francúzsko (2004)[iv] súd opätovne odmietol rozšíriť právo na život plodom. Sťažovateľka, ktorá pre omyl lekára potratila plod chceného tehotenstva, požadovala potvrdenie nároku plodu na právo na život a trestnú sankciu voči lekárovi založenú na neúmyselnom zabití. Súd objasnil, že aj keď štáty majú určitý stupeň voľnosti v rozhodovaní o legálnej dostupnosti interrupcií, ich obmedzenia zasahujúce do základných ľudských práv žien by porušili Dohovor (prípad Írska). Ak aj nenarodení majú ,právo na život‘, toto právo je limitované právami matky.

Právo ženy, ktorej zdravie je ohrozené tehotenstvom, podstúpiť interrupciu uznal Súd aj vo svojom rozsudku Tysiac v. Poľsko (2007)[v]. ESĽP rozhodol, že poľská vláda zlyhala v povinnosti zabezpečiť sťažovateľke právo na rešpektovanie jej súkromného života tým, že jej bol odopretá legálna interrupcia z medicínskych dôvodov. Účinné uplatňovanie práva ženy si vyžaduje, aby štát zabezpečil spravodlivý rozhodovací proces rešpektujúci záujmy tehotnej ženy, a nie plodu.

ESĽP nikdy nepriznal plodu právo na život ani nedovolil, aby ochrana nenarodeného života bola dôvodom na zmenu liberálnych interrupčných zákonov. Všetky jeho rozhodnutia chránia základné právo ženy na bezpečnú interrupciu, pokiaľ jej práva a záujmy sú v rozpore s právami a záujmami plodu (najmä v prípade ohrozenia zdravia  a života ženy).  Súd pritom ponechal štátom určitú legislatívnu voľnosť v prípade interrupcií na žiadosť ženy,  pretože podľa neho neexistuje právny konsenzus o začiatku života a krajiny ho teda môžu upravovať podľa vlastných morálnych postojov.

Aj keď rozhodnutie v prípade Írska neznamená prelom v prístupe ESĽP, v prípade tejto krajiny je každý krok smerom v zmene 150 rokov starého zákona, trestajúceho ženy i lekárov v prípade interrupcie za vraždu, pozitívnym posunom.

Na druhej strane, keby takým tempom, akým poskytuje pomoc írska vláda vlastným ženám, postupovala pri pomoci ostrovnej krajine aj EÚ, musel by Dublin riešiť podstatne väčšie problémy ako novelizovať stredovekú legislatívu.  

http://www.jetotak.sk/europa/pravo-na-zivot


[i] Spracované podľa INTERRUPCIE  A  PRÁVO. Právna analýza legálneho stavu interrupcií z pohľadu medzinárodných a národných právnych systémov. Vydala Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

[ii]  Paton v. Spojené kráľovstvo, sťažnosť č. 8317/78, Európska komisia pre ľudské práva, 13. máj 1980, 3 Európska správa o ľudských právach 408 (1981)

[iii]   Boso v. Taliansko, sťažnosť č. 50490/99, Eur. súd pre ľudské práva. 5. sept. 2002.

[iv]   Vo v. Francúzsko, sťažnosť č. 53924/00, Eur. súd pre ľudské práva. 8. júl 2004.

[v]    Tysiac v. Poľsko, sťažnosť č. 5410/03, Eur. súd pre ľudské práva, (20. marec 2007).

Reklamy

  1. Pridaj komentár

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: