Expertíza

Som odborníčkou v oblasti rodovej rovnosti, uplatňovania gender mainstreamingu, rovnosti príležitostí, ľudských práv žien, sexuálnych a reprodukčných práv s dlhoročnými skúsenosťami zo Slovenska i zahraničia.  V oblasti poradenstva sa venujem hlavne rodovému auditu, gender mainstreamingu a vypracovávaniu plánov rodovej rovnosti v podnikoch a inštitúciách. V súčasnosti spolupracujem ako rodová expertka v Národnom projekte Inštitút rodovej rovnosti.

Som členka Rady vlády SR pre rodovú rovnosť a výboru Európskej ženskej loby v Bruseli, okrem toho externá poradkyňa Rozvojového fondu OSN (UNDP) v oblasti gender mainstreamingu.

Čo ponúkam:

– rodové tréningy a školenia pre scitlivovanie a nadobúdanie zručností v uplatňovaní rodového hľadiska,
– poradenskú činnosť pri vypracovaní plánov rodovej rovnosti a jeho uvedenia do praxe,
– poradenskú činnosť pri vypracovaní projektov z hľadiska zahrnutia rodovej rovnosti a jej vyhodnotenie v rámci projektu, stanovenie indikátorov a možnosti evaluácie,
– supervíziu pri rodových projektoch,
– rodové expertízy, rodový audit a rodové analýzy ako zistenie východiskovej situácie v danom podniku / organizácii,
– spracovanie verejných politík z rodového hľadiska vrátane používania rodovo-citlivého jazyka,
– vypracovanie tzv. gender impact assessment – odhadu dopadu opatrení na životy mužov a žien a ich situáciu,
– odbornú podporu pri zavádzaní gender mainstreamingu do praxe organizácie,
– gender budgeting – rodovú analýzu rozpočtu

Môj odborný profil v oblasti rodovej rovnosti

Reklamy
%d bloggers like this: