Texty

Sexuálne a reprodukčné práva žien

Nemožno priamo nútiť ženu, aby rodila deti: jediné, čo možno urobiť, je uzavrieť ju do situácie, v ktorej je materstvo pre ňu jediným východiskom: zákon a mravy jej môžu vnucovať manželstvo, zakázať antikoncepčné prostriedky a potraty a zabraňovať rozvodom.“ (Beauvoirová 1967: 77.) Prečítaj zvyšok tohto článku


Ženy a politika

V rámci vzdelávacieho projektu Jeden svet na školách poskytuje OZ Človek v ohrození slovenským učiteľom už niekoľko rokov metodické materiály, ktorých súčasťou sú i dokumentárne filmy. Projekt Jeden svet na školách sa orientuje na žiakov stredných škôl a zavádza do výučby o globálnych témach aj dokumentárny film. Cieľom projektu je inovatívnou a pre žiakov atraktívnou formou diskutovať o najhorúcejších globálnych témach dneška, uvedomiť si ich previazanosť s naším životom a podporiť aktívne konanie smerujúce k zmenám súčasného stavu. Nasledujúci text je súčasťou už tretej metodickej príručky k rozvojovému vzdelávaniu.Prečítaj zvyšok tohto článku

Rodová skúsenosť s krízou z pohľadu strednej Európy

Súčasná ekonomická recesia zasiahla plným úderom symboly maskulinity a moci. Bankové účty a luxusné autá sa otriasali v prvej vlne krízy, ktorej epicentrom bola legendárna Wall Street. A hoci sa tentokrát dolný Manhattan nezmietal v plameňoch a neľahol popolom ako po teroristickom útoku na World Trade Centrum (inej forme manifestácie maskulinity), následky súčasných otrasov pre world trade a samotných mužov sú neporovnateľne horšie. Tri štvrtiny prepustených od začiatku krízy v USA boli muži. Kríza (recession) sa kvôli ťažkým následkom  na zamestnanosť mužov a ich tradičné hodnoty v amerických médiách nazýva familiárne mancession (CNBC,2009). Prečítaj zvyšok tohto článku

Rodové efekty krízy: “Vyhrali sme bitku, ale nie vojnu”

Ste spoluautorkou celoeurópskej štúdie o dopade finančnej krízy na situáciu žien v EÚ.  Aké sú jej hlavné závery?

Štúdia v podstate potvrdila to, čo sme očakávali; ženy sú postihnuté finančnou krízou rovnako silne ako muži, i keď často iným spôsobom. Iste, v prvej vlne zasiahla kríza nesporne hlavne mužskú zamestnanosť a tri štvrtiny prepustených od počiatku krízy v USA boli muži. Preto sa kríza (recession) v amerických médiách nazýva familiárne mancession. Postupom času sa však obraz začal meniť a kríza rovnako silne postihla aj ženskú zamestnanosť napr. v textilnom priemysle alebo v obchode. Prečítaj zvyšok tohto článku


Dopad krízy na ženy

Neviditeľná kríza – dôsledky ekonomickej krízy na situáciu žien v EÚ

Pre Európsku ženskú loby a Oxfam som spolupracovala na štúdii o dopade krízy na chudobu žien v EÚ. V nasledujúcom texte nájdete súhrn v slovenčine a linku na plný text v angličtine. Prečítaj zvyšok tohto článku


Gender Mainstreaming in Slovakia: Rather Down than Top

(Heinrich Boell Stifftung: Gender Mainstreaming, 2009) In spite of efforts of women’s NGOs in Slovakia, gender mainstreaming is still a new and unknown concept. When it first appeared on the international women’s movement scene and on the agenda of the EU politics also Slovak NGOs started to highlight it. First attempts date back to 2002 when Aspekt published the translation of the publication by Barbara Stiegler “Wie Gender in den Mainstream kommt” (How Gender Enters the Mainstream) when the discussion about the EU agenda in anti-discrimination and gender policy started. Prečítaj zvyšok tohto článku


Gender mainstreaming na Slovensku – skôr down ako top

Akým spôsobom sa u nás uplatňuje rodové hľadisko, aké sú jeho prostriedky a priebežné výsledky? Na tieto i ďalšie otázky odpovedajú Olga Pietruchová a Paula Jójárt v publikácii Gender mainstreaming: Ako efektívne využiť politický potenciál uplatňovania rodového hľadiska? Publikácia Nadácie Heinricha Bölla porovnáva skúsenosti s gender mainstreamingom na Slovensku a v Nemecku. Na Slovensku vydal Aspekt, www.aspekt.sk  Prečítaj zvyšok tohto článku

Rodová rovnosť v organizácii – stručná sprievodkyňa

Publikácia vytvorená v rámci projektu Rodová rovnosť v organizácii – stručná sprievodkyňa.
Publikáciu v pdf formáte si môžete stiahnuť tu,

 

Nedocenená práca žien

História, legislatíva a konceptualizácia rodového rozdielu v odmeňovaní

Európska únia už pri svojom zrode roku 1957 zakotvila v Rímskej zmluve princíp rovnakého odmeňovania mužov a žien. Napriek obrovskému pokroku, ktorý ženské emancipačné hnutie spravilo od roku 1957, napriek rapídnemu nárastu zamestnanosti žien a úrovne ich vzdelania, dobrému legislatívnemu zázemiu, ako i napriek úplne odlišným podmienkam na pracovnom trhu v roku 1957 a dnes, záruky rovnakej odmeny za rovnakú prácu, dané ženám pred 50 rokmi, ostávajú stále v rovine nesplnených sľubov. Prečítaj zvyšok tohto článku

Homosexualita, spoločnosť a politika

Postoj spoločnosti k homosexualite sa počas celých dejín ľudstva vyvíjal a menil od dvoch extrémov – kriminalizácie a odsudzovania cez mlčiacu akceptáciu až k tolerancii a legalizácii vzťahov, pričom vývoj ani zďaleka nesmeroval vždy pozitívnym smerom, naopak. Homofóbnosť spoločností rovnako ako postoj k sexualite ako takej sa menila a zvyšovala vplyvom náboženstva, najmä kresťanstva a islamu. Čím prudérnejšia a pokryteckejšia bola spoločnosť, tým odmietavejší bol aj jej prístup k sexualite, a platí to dodnes. Prečítaj zvyšok tohto článku

 

Interrupcie a história

Právo rozhodovať o čase narodenia a počte svojich detí je neoddeliteľne spojené s otázkou slobody. Postavenie ženy v spoločnosti bolo jedným z nosných bodov ženského hnutia. Nezávislosť žien a ich úloha v dejinách bola stáročia limitovaná predsudkami a tradíciami, ako aj ich materstvom. Až do pozitívnych zmien v pôrodníctve a presadenia kontroly pôrodnosti boli ženy väčšinu svojho života tehotné, pôrod bol nebezpečný a dojčenská úmrtnosť vysoká. Pokrokom v zdravotníctve a kontrolou pôrodnosti a plánovania rodičovstva získali ženy nezávislosť a možnosť rozhodovať o svojom živote. Až do vynájdenia účinnej a spoľahlivej antikoncepcie bolo umelé prerušenie tehotenstva takmer jediným spôsobom, ako sa vyhnúť nechcenému tehotenstvu. Zápas o prístup k legálnej a bezpečnej interrupcii bol preto súčasťou zápasu o ženské ľudské práva.Prečítaj zvyšok tohto článku

Rodová analýza dôchodkovej reformy

Uplatnenie princípu Gender Mainstreaming v reforme dôchodkového systému znamená na základe rodovej analýzy rozpoznať rodové pomery a rozdiely, vyplývajúce z typických „mužských a ženských úloh”, odhadnúť ich prípadný dopad na penzijné benefity opatrenia na ich vyrovnávanie.

Hoci dôchodková reforma pozostáva z viacerých krokov a systém bude postavený na troch pilieroch,  najmarkantnejšou zmenou bude vytvorenie  tzv. kapitalizačného piliera (sporenie na osobné účty, (fully-funded defined contribution ). Vedľa doterajšieho priebežného (pay-as-you-go) piliera a súkromého doplnkového poistenia (tzv. tretí pilier)  má dlhodobo vytvárať základ dôchodkov pre buúcnosť. Reformátori pri návrhu kapitalizačného piliera vychádzali v podstatnej miere zo skúseností čílskeho reformátora José Piňeru.

Rodový aspekt dopadov reformy pritom nebol zohľadnený a nebola vypracovaná rodová analýza. Pritom práve kapitalizačný pilier vytvára najväčšie predpoklady na prehlbovanie rodových rozdielov vo výškach dôchodkov a tým narastaniu feminizácie chudoby. Táto skutočnosť bola zistená a potvrdená v rôznych analýzach dôchodkových systémov, najmä v latinskej Amerike a Európe. Evaluáciou dlhodobých výsledkov dôchodkovej reformy boli určené hlavné zdroje rodových nerovností. Tieto sú zreteľné najmä pre ženy-matky a celá analýza je zameraná hlavne na vyrovnávanie týchto rozdielov a znevýhodnení.

Celý text vo formáte word: Rodová analýza dôchodkovej reformy, štúdia

Ako uplatňovať rodové hľadisko

Reprodukčné práva na Slovensku

Reprodukčné práva a hlavne otázka interrupcií prestali byť v posledných rokoch na Slovensku záležitosťou žien a partnerov a stali sa sa záležitosťou politickou. Pritom reprodukčné práva sú -nesporne úmyselne- na Slovensku zjednodušované na právo na umelé prerušenie tehotenstva.  Prečítaj zvyšok tohto článku

Publikácia o reprodukčných právach žien

Zhrnutie podstatných dokuemntov, textov, štúdií a článkov na tému interrupcií a reprodukčných práv žien. Celý text tu: Reprodukčné práva žien, publikácia (2002)

Situácia na Slovensku – Reprodukčné práva žien

Oľga Pietruchová, Jarmila Filadelfiová , 16. máj 2005

V poslednom období dochádza k pravidelným pokusom obmedziť reprodukčné práva žien, najmä prístup k interrupciám (umelému prerušeniu tehotenstva, UPT) a asistovanej reprodukcii. Posledný pokus zmeniť legislatívnu úpravu interrupcií sa uskutočnil v roku 2001 pri novelizácii Ústavy SR, pri ktorej bol predložený poslanecký návrh na ochranu života od počatia. Návrh parlament zamietol, ale skupina poslancov za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) predložila na Ústavný súd podanie o rozpore interrupčného zákona s ústavou. Niektoré nemocnice odmietajú vykonať interrupciu s odvolaním sa na výhrady svedomia. Rovnako sa objavujú snahy niektorých lekárov zmeniť Etický kódex Slovenskej lekárskej komory, podľa ktorého je výkon UPT v súlade s etikou, ak je vykonaný legálne. Deje sa tak napriek tomu, že postoj verejnosti k týmto otázkam je skôr benevolentný (vyše 80 % populácie akceptuje UPT; 64 % bolo za to, aby sa rozhodnutie ponechalo na úsudok a zodpovednosť ženy, 21 % akceptovalo interrupciu z vážnych dôvodov). Prečítaj zvyšok tohto článku

Reklamy
  1. Pridaj komentár

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: