Vzdelávanie a tréningy

Lektorovanie a vzdelávanie v oblasti rodovej rovnosti, gender mainstreamingu a reprodukčných práv pre vysoké školy, inštitúcie, profesionálnych pracovníkov a pracovníčky; odborné prednášky na konferenciách a workshopoch na domácej i medzinárodnej úrovni.

Metodika:

Pri tréningu je využívaná metodika na základe prístupu LCB Learning – Consultation – Briefing (Učenie – konzultácie – inštruktáž) :

  • Využitie techniky vzdelávania dospelých účasti vrátane systematického hodnotenia reálnych potrieb vychádzajúcich z profesionálnej praxe zúčastnených;
  • Kombinácie metód a prístupov s cieľom reagovať na zistené potreby účastníkov;
  • Participatívna účasť – učenie sa prostredníctvom konzultácií medzi lektorkou a účastníčkami výmenou a analyzovaním ich skúsenosti v oblasti rodovej problematiky;
  • Prednáška a inštruktáž o základných východiskách a teóriách;
  • Sprostredkovanie metodických pomôcok formou prednášky, praktické usmernenia pre využívanie nástrojov a metodík.

Ponuka základného vzdelávania a tréningov (príklad štandardného kurzu, ktorý sa vždy prispôsobuje konkrétnym podmienkam a potrebám):

Vybrané referencie:

Reklamy
%d bloggers like this: