Posts Tagged ľudské práva

Právo na zdravý rozum

PRAVDA, príloha OSA / 29.9.2013

Sociálne siete bijú na poplach! Na Slovensku sa vraj chystá systém, ktorý umožní bezdôvodné odoberanie detí milujúcim rodičom. Strašidlo “juvenilnej justície” ruka v ruke s akousi škodlivou “gender ideológiou” má na starosti pripraviť skorú sexualizáciu detí, aby sa pripravili na odovzdávanie do rúk homosexuálom a pedofilom. Zvyšné deti idú na orgány. A to všetko sa organizuje prostredníctvom OSN a EÚ. Tajne, akoby pod povrchom, sa táto demagogická mašinéria pikantnej zmesi fiktívnych nepriateľov a teórií šíri všetkými smermi a naháňa strach rodičom. Za normálnych okolností by sa väčšina z nich asi, a to veľmi správne, nad takýmito nezmyslami zasmiala. To by však nemohli padnúť na úrodnú pôdu.

Prečítaj zvyšok tohto článku

Reklamy

, ,

Pridaj komentár

Zahoďme železnú košeľu predsudkov

Pravda, príloha OSA | 02.04.2013 16:00

Muž v najlepšom veku sediac na invalidnom vozíčku hľadí z obrazovky pohľadom beznádeje stroskotanca, kým sa mu priamo pred očami jeho domov rúca ako domček z karát.

Reklamná kampaň jednej z poisťovní ponúka ilúziu životnej istoty. Ilúziu vyvolávanú pocitom strachu a posilňovania hlboko vžitých predsudkov voči tým, ktorí sa vymykajú z malomeštiackeho ideálu „normality“. Úspech a invalidný vozík jednoducho nepatria k sebe.

Prečítaj zvyšok tohto článku

, ,

Pridaj komentár

Strach holubičieho národa

Mám strach. Veta, ktorú niekedy vyslovujeme podvedome, pri banálnych veciach, a ani sa nad ňou nezamyslíme. Ale až keď sa v našom živote odohrá nejaká tragédia alebo pociťujeme vonkajšie ohrozenie, začína mať reálny zmysel. Kto zažil skutočný strach o svojho blízkeho alebo o svoj vlastný život, dokáže posúdiť jeho paralyzujúce účinky na duševný stav človeka.

Prečítaj zvyšok tohto článku

, , , ,

2 komentáre

Otvorený list Anne Záborskej

Vážená pani poslankyňa, ďakujem za Vašu snahu prejavenú v otvorenom liste uviesť na pravú mieru údajne nesprávne vyjadrenia v mojom článku. Nakoľko ste Váš list zverejnili na Vašej stránke a mne ako adresátke ho nedoručili, dovolím si zaslať Vám odpoveď rovnako verejnou formou.

, , , , , , , ,

Pridaj komentár

Keď svedomie mlčí… alebo demagógia poslankyne Záborskej

„V Nemecku si v týchto dňoch odpykáva 43-dňový trest vo väzení matka, ktorá v roku 2006 odmietla, aby sa jej deti zúčastnili na školskom programe sexuálneho vzdelávania”, uviedla vo svojej  tlačovej správe europoslankyňa Záborská. Má to byť jeden z dvoch prípadoch, ilustrujúcich rozširujúce sa praktiky útlaku kresťanov (podľa nového komunikačného materiálu KDH and Co tzv. kresťanofóbie).

Prečítaj zvyšok tohto článku

, , , , , ,

Jeden komentár

Kresťanofóbia? R U kidding me?

Fóbie nie sú práve mojou slabou stránkou. Teda, okrem arachnofóbie; s tou si ale celkom dobre viem poradiť. Najmä keď je poruke metla alebo vysávač. Najnovšie som sa však dozvedela, že zjavne mám aj inú fóbiu. Kresťanofóbiu.

Kresťanofóbia je nový pojem, ktorý zrejme vznikol ako súčasť novej komunikačnej stratégie fundamentalistických kresťanských (lepšie povedané katolíckych) politických síl, pracujúcich ruka v ruke s Vatikánom. Táto nová stratégia stavia utláčateľov do úlohy obetí. S tými sa ľudia totiž stotožňujú oveľa ľahšie ako s inkvizítormi a diktátormi.

Prečítaj zvyšok tohto článku

, , ,

Jeden komentár

Biť či nebiť deti – je to naozaj ešte otázka?

Nedávno schválená novela zákona o sociálno-právnej ochrane detí vyvolala nielen v parlamente ostrú diskusiu. Zákon totiž „zakazuje používať všetky formy telesných trestov na dieťati a iné hrubé alebo ponižujúce formy zaobchádzania a formy trestania dieťaťa, ktoré mu spôsobujú alebo môžu spôsobiť fyzickú ujmu alebo psychickú ujmu.“ Takéto právne normy sa prijímajú vo všetkých vyspelých krajinách ako forma nesúhlasu s používaním násilia pri výchove detí.
Prečítaj zvyšok tohto článku

Jeden komentár