Posts Tagged práva žien

Rodová rovnosť ako slamenný panák

www.jetotak.sk / 20.9.2013

Argumentačný klam slameným panákom (straw man fallacy) je stratégia, kedy sa ignoruje skutočná pozícia protivníka a nahradí sa dezinterpretovanou a nepravdivou, ktorá sa následne vyvracia. Napríklad sa na tému rodovej rovnosti povie, že je to „gender ideológia, ktorá vedie k skorej sexualizácii detí“ (pozícia A) a následne sa už argumentuje iba tým, prečo je skorá sexualizácia detí zlá (pozícia B).

Prečítaj zvyšok tohto článku

Reklamy

, ,

Pridaj komentár

Lifting the veil

Olga Pietruchova, In: Populism in Europe,  Green European Foundation (GEF), Brussels 2012

Since ages, women bodies have been the battlefields in the cultural war, in the ideological fight between conservative and liberal forces. In the present time, the right wing populists are using women´s bodies and rights in their battles on national identity, against multiculturalism, stronger influence of EU or to cover more serious problems and to slip the debate in time of economic crises to simplistic emotional messages for electoral gain.

The policy of right wing populism is based on the painting a picture of an enemy, the others, who are jeopardising the common good of us. Painting a picture a very successful media strategy; bringing only mere facts and real arguments is far less successful as emotionally conotated messages supported by stories as shown in billboards and commercials. Veiled women became literally the most successful picture of enemy the right wing populists managed to paint so far.

Prečítaj zvyšok tohto článku

, ,

Pridaj komentár

Zákaz burky ako výraz islamofóbie

Keď príde reč na moslimské šatky, všetci politici sú zrazu feministi. Debata okolo burky sa totiž stala v západných krajinách vlajkovou loďou pravicovo-populistickej rétoriky proti islamu a moslimským prisťahovalcom. V relatívne krátkej dobe sa populistom podarilo zo zahalenej ženy vyrobiť ikonický symbol pre najdôležitejšie piliere islamofóbie; obavy z moslimského terorizmu a zneužívania európskeho sociálneho systému. Zahalené ženy sa objavujú na predvolebných billbordoch a v televíznych spotoch pravicovo populistických nacionalistických strán, ktorých stratégia je založená na maľovaní obrazu spoločného nepriateľa, tých druhých, iných, ktorí ohrozujú spoločné dobro nás. A že je to stratégia úspešná, dokazujú volebné výsledky v predtým typicky liberálnych krajinách ako Holandsko, Švédsko, Dánsko atď.

Prečítaj zvyšok tohto článku

, , , ,

28 komentárov

Rodová skúsenosť s krízou z pohľadu strednej Európy

Súčasná ekonomická recesia zasiahla plným úderom symboly maskulinity a moci. Bankové účty a luxusné autá sa otriasali v prvej vlne krízy, ktorej epicentrom bola legendárna Wall Street. A hoci sa tentokrát dolný Manhattan nezmietal v plameňoch a neľahol popolom ako po teroristickom útoku na World Trade Centrum (inej forme manifestácie maskulinity), následky súčasných otrasov pre world trade a samotných mužov sú neporovnateľne horšie. Tri štvrtiny prepustených od začiatku krízy v USA boli muži. Kríza (recession) sa kvôli ťažkým následkom  na zamestnanosť mužov a ich tradičné hodnoty v amerických médiách nazýva familiárne mancession (CNBC,2009).

Prečítaj zvyšok tohto článku

, ,

Pridaj komentár

Ústava ako trhací kalendár?

Predstavme si, že v parlamente bude pobehovať skupina ľudí nabádajúca k zákazu národnostných menšín hovoriť svojim jazykom. Alebo skupina, ktorá by chcela odňať Rómom volebné právo či ľuďom hlásiacim sa k maďarskej národnosti právo kandidovať. Zaujímavé by bolo pozorovať aj skupinu, ktorá by sa na základe zlej historickej skúsenosti s katolíckou cirkvou na Slovensku snažila zakázať vyznávať katolíkom svoju vieru. Alebo… dosaďte si, čo chcete. Príkladov možného porušovania ústavných práv slobodných občanov Slovenska sa dá vymyslieť dostatok. Jedno však majú spoločné; akákoľvek cieľavedomá kampaň za oklieštenie ústavných práv by sa stretla s veľkým odporom a politickým odmietnutím.

Prečítaj zvyšok tohto článku

, , ,

2 komentáre

Komu vadí MDŽ?

Červené karafiáty, obrusy s tradičnými kuchynskými vzormi a večerný opiáš najmä pre mužskú časť osadenstva podniku. Takto nejako vyzerali každoročné oslavy Medzinárodného dňa žien v našej nedávnej socialistickej minulosti. Darmo, komunistická propaganda (podobne ako tá cirkevná) veľmi dobre poznala silu rituálov. Chlieb a hry, cukor a bič… karafiáty a diskriminácia. Dve strany jednej mince. Ženy dostali darčeky a utekali domov, postarať sa o domácnosť a rodinu. Socialistická emancipácia totiž končila pri dverách bytov.  A hoci priniesla aj veľa pozitívnych výsledkov ako je vysoká vzdelanostná úroveň žien a ich zapojenie do trhu práce, čítankové „mama varí v kuchyni, otec číta noviny“ bolo každodenným pravidlom v obývačkách uniformných betónových panelákových džunglí. Postavenie žien v socialistickej domácnosti bolo silne konzervatívne stereotypné (ďalšia podobnosť s prístupom cirkvi k úlohe ženy).

Prečítaj zvyšok tohto článku

, ,

2 komentáre

Uhliarikova krížová výprava

Minister zdravotníctva sa v lete ani nestihol ohriať v kresle a už potešil verejnosť svojou víziou novodobého slovenského zdravotníctva. Zdravotníctva, ktoré nosenie tangáčov, umelé oplodnenie a podobné nemravné správanie nebude trpieť. Každý a každá, kto sa nespráva, neoblieka a nesexuje v súlade s ministrovou kresťansko-demokratickou predstavou, musí niesť následky na vlastných bedrách. Asi ako tie tangáče…

Prečítaj zvyšok tohto článku

, ,

Pridaj komentár