Posts Tagged rodová analýza

Pozvánka na diskusiu Rodová perspektíva v ekonómii

Friedrich Ebert Stiftung, JeToTak.sk a ASPEKT pozývajú na diskusiu Rodová perspektíva v ekonómii. Východiskom diskusie je nová publikácia Rodová perspektíva v ekonómii. Aspekty mocenských vzťahov (ASPEKT a FES, 2010), na ktorej sa autorsky podieľali D. Gerbery, O. Pietruchová a J. Filadelfiová. Knižku uzatvára rozhovor editorky Jany Cvikovej s Ľ. Kobovou a I. Lesayom. Po rovnomennom seminári a publikácii chceme aj prostredníctvom tejto diskusie prelomiť „strategické mlčanie“ na tému rodových vzťahov v ekonómii a upriamiť pozornosť na alternatívne ekonomické uvažovanie, okrem iného na základe aktuálnych skúseností s finančnou a hospodárskou krízou.„ Rodové vzťahy sú mocenskými vzťahmi. Prelínajú sa celou spoločnosťou, sú zasadené do ekonómie a ekonómia ich reprodukuje.“ Gabriele Michalitsch

Veríme, že naše pozvanie prijmete a tešíme sa na Vašu účasť. Zároveň si dovoľujeme upozorniť na to, že zostrih diskusie bude zverejnený na webportále www.jetotak.sk.

Prečítaj zvyšok tohto článku

Reklamy

,

Pridaj komentár