Zákaz burky ako výraz islamofóbie

Keď príde reč na moslimské šatky, všetci politici sú zrazu feministi. Debata okolo burky sa totiž stala v západných krajinách vlajkovou loďou pravicovo-populistickej rétoriky proti islamu a moslimským prisťahovalcom. V relatívne krátkej dobe sa populistom podarilo zo zahalenej ženy vyrobiť ikonický symbol pre najdôležitejšie piliere islamofóbie; obavy z moslimského terorizmu a zneužívania európskeho sociálneho systému. Zahalené ženy sa objavujú na predvolebných billbordoch a v televíznych spotoch pravicovo populistických nacionalistických strán, ktorých stratégia je založená na maľovaní obrazu spoločného nepriateľa, tých druhých, iných, ktorí ohrozujú spoločné dobro nás. A že je to stratégia úspešná, dokazujú volebné výsledky v predtým typicky liberálnych krajinách ako Holandsko, Švédsko, Dánsko atď.

Najvýstižnejším príkladom je obraz ženy v nigábe v pozadí s minaretmi v tvare rakiet, ktorý bol použitý vo švajčiarskom referende o zákaze výstavby nových minaretov v krajine. Podobne Švédski demokrati vo svojej predvolebnej reklame zobrazujú zahalené ženy ako symbol pre moslimských prisťahovalcov, ktorí ohrozujú dôchodky švédskych ľudí.

Ide naozaj o práva žien?

Už keď súčasný francúzsky prezident Nicolas Sarkozy začal kampaň v roku 2007, bolo ťažké podľa niektorej rétoriky odlíšiť ho od Le Penovej nacionalistickej strany. Ale až po príchode ekonomickej krízy sa burková debata definitívne posunula od krajnej pravice do mainstreamu francúzskej politiky. Nakoniec, nie je to v Európe po prvý krát, kedy sa pozornosť v krízových časoch odvádza z podstaty problému na ľudí iných kultúr a náboženstiev, žijúcich medzi nami.

V októbri 2009 začala Sarkozyho vláda verejnú diskusiu o národnej identite. Do značnej miery sa diskusia zamerala na hľadanie identity založenej na vymedzení sa od iných, hlavne moslimov. A hoci samotná definícia národnej identity zostala veľmi vágna, s istotou sa ukázalo, čo ňou nie je. Burka. Francúzsky prezident Nicolas Sarkozy ju označil za “symbol podradenosti” a vyhlásil, že burka “nie je vítaná vo Francúzsku.”

Francúzsko nasledovalo príklad Belgicka, ktoré v apríli 2010 prijalo zákon zakazujúci akékoľvek oblečenie, ktoré by zakrývalo totožnosť človeka na verejných miestach. V septembri 2010 boli závoje zahaľujúce tvár zakázané vo francúzskych školách, nemocniciach a vo verejnej doprave. Ženy, ktoré porušia tento zákon dostanú pokutu 150 EUR; peňažný trest 30.000 EUR a jeden rok vo väzení riskuje každý, kto núti ženu nosiť zahalenú tvár.

Zákaz nasleduje zákon z roku 2004, ktorým je upravený – podobne ako v niektorých iných štátoch – zákaz islamských šatiek vo verejných školách, kde je zakázané ostentatívne prejavovanie akéhokoľvek náboženstva. Samozrejme, existuje veľmi dobrý dôvod, prečo náboženské symboly nie sú povolené v školách a u ľudí vo verejných profesiách, ktorí by mali v duchu princípov laicité zostať neutrálni. Ale ako Ian Buruma, profesor demokracie, ľudských práv a žurnalistiky na Bard College argumentuje, “to ešte nie je dôvod, prečo by francúzskym ženám nemalo byť dovolené vstúpiť do pošty, banky, školy alebo pohybovať sa na verejnom priestranstve v burke … Odhliadnuc od skutočnosti, že francúzska vláda má vážnejšie problémy ako zaoberať sa oblečením malého počtu žien, je tu otázka slobody jednotlivca.”

Podľa prieskumu Pew Global vo Washingtone jasná väčšina ľudí v Nemecku(71%), Francúzku (82%), Španielsku (59%) a Veľkej Británii (62%) podporuje zákaz buriek. Naopak, väčšina Američanov (65%) by bola proti takémuto opatreniu. Rozdiel medzi prístupom Európanov a Američanov možno vysvetliť väčšou citlivosť Američanov na individuálne práva oproti obyvateľstvu EÚ, ktoré sa tradične viac spolieha na štátne regulácie.

Burka a nigab, pokrývajúce tvár ženy, môžu byť v našej kultúre samozrejme vnímané ako neprijateľné z hľadiska rodovej rovnosti a modernej sekulárnej spoločnosti. Ľudia Európy (vrátane autorky) zvyknutí na našu liberálnu kultúru sa môžu cítiť nepríjemne vidiac zahalené ženy. Rovnako sa však moslimovia môžu cítiť šokovaní vidiac európsky liberálny prístup k sexualite a nahote, je to len vec zvyku a uhla pohľadu.

Národná bezpečnosť?

V diskusii okolo zákazu burky sa používajú dva hlavné argumenty. Prvý hovorí o tom, že ľudia na verejnosti by mali byť rozpoznateľní a že závoj pokrývajúci tvár môže slúžiť na ukrytie identity pri teroristických útokoch, teda je hrozbou pre národnú bezpečnosť.

Francúzsky politik Jacques Myard, architekt francúzskeho zákona, spôsobil v Londýne menší škandál, keď pri apelovaní na zákaz nosenia buriek zneužil spomienku na teroristický útok v Londýne: “Existuje dobrý dôvod, prečo má Londýn prezývku Londonistan – je plný islamských extrémistov.” Na otázku, či by Británia mala zaviesť zákaz ako Francúzsko odpovedal: “Samozrejme. Je to nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby bol extrémizmus je držaný v šachu.”

Tento prejav bol precedentným vo využívaní islamofóbie a obáv z terorizmu, ktoré sa rozšírili po útokoch z 11. septembra v USA a niekoľkých iných v Európe. Neexistujú však žiadne relevantné údaje dokazujúce, že by zahalené ženy predstavovali väčšiu hrozbu než ktorýkoľvek iný človek, napr. s ruksakom. Naopak; zahalené ženy sú len veľmi zriedka medzi teroristami, ktorí sú spravidla mladí muži európskeho vzhľadu. Napriek tomu sa pravicovým populistom podarilo urobiť zo zahalených žien symbol ohrozenia moslimským terorizmom.

Rodová rovnosť

Druhý argument hovorí o moslimskom závoji ako symbole útlaku žien mužmi, a teda porušovaní ľudských práv žien na rodovú rovnosť ako jednej zo základných hodnôt EÚ. Tento argument je naozaj veľmi silný, pretože pravicoví populisti sa odvolávajú na hodnoty ako rodová rovnosť, sloboda prejavu a sekularizmus, a nachádzajú tak veľa podpory medzi feministkami v islamskom svete i mimo neho.

Keď bývalá francúzska ministerka spravodlivosti Michele Alliot-Marie vyhlásila, že život vo Francúzsku sa žije “s odhalenou tvárou,” dostalo sa jej nezvyčajnej podpory od feministiek, ľavičiarov i konzervatívcov, ktorí vidia v závoji krok smerom k odovzdaniu sa fundamentalistickému islamu.

Debatuje sa nielen vo Francúzsku a Belgicku. Hoci Nemecko je jedinou krajinou západnej Európy bez silnej pravicovo populistickej strany, neznamená to, že sa nevedie diskusia okolo moslimských šatiek. Naopak. Vedú ju tu hlavne ženské političky a aktivistky tureckého pôvodu ako Necla Kelek, podľa ktorej islamské šatky “nemajú nič spoločné s náboženstvom a náboženskými slobodami,” ale je to odev vychádzajúci z ideológie, podľa ktorého “ženy na verejnosti nemajú právo byť človekom.” V Nemecku sa diskusia zameriava všeobecne na moslimské šatky, ktoré nosí veľa moslimských žien. Popredná nemecká feministka Alice Schwarzer vo svojej knihe Die große Verschleierung. Für Integration, gegen Islamismus (2010) nazýva šatku “vlajkou a symbolom islamistov,” ktorí od roku 1980 “uskutočňujú krížovú výpravu až do srdca Európy“.

Táto diskusia naozaj nie je jednoduchá a na oboch stranách existujú silné argumenty, ktoré neraz rozdeľujú bývalých spojencov. Strana zelených, ktorá sa najsilnejšie zasadzuje za multikulturalizmus a má vo svojich radoch veľa žien nosiacich šatku, bola kritizovaná prominentnou právničkou tureckého pôvodu Seyran Ateş. Tá vyčítala zeleným, že sa v prípade moslimských žien nezasadzujú tak silne o ich postavenie ako to robia inokedy a obetovali práva žien pre myšlienku multikulturalizmu. Kvôli tomu Ates opustila rady Zelených.

Ľavicové a zelené strany, ktoré sú tradičné zástancami práv žien, sa totiž vo väčšine krajín nepripojili k politickému hnutiu proti moslimským závojom. Zákaz jednoducho obetuje príliš veľa hodnôt ako sú ľudské práva a občianske slobody na oltár imaginárneho spoločného dobra. Španielsky parlament zásluhou hlasov Zapaterovej strany odmietol v júli 2010 návrh na zákaz buriek na verejných miestach. “Chceme zabrániť uvrhnutiu žien, ktoré žijú v takejto situácii, do dvojakého väzenia,” povedal Eduardo Madina, generálny sekretár vládnucej socialistickej strany.

Rovnako nie všetky feministky súhlasia so zákazom. Keď Jacques Myard, vysoko postavený člen vládnucej strany UMP prezidenta Nicolasa Sarkozyho, podporoval zákaz s tvrdením, že burka umožňuje ukryť modriny žien, obetí domáceho násilia, niektoré feministky argumentovali: “Ak sa francúzske orgány skutočne snažia zastaviť domáce násilia tým, že vystavia rany obetí pohľadom verejnosti, bude nasledovať aj zákaz make-upu a slnečných okuliarov? ” Podobne by sa dalo argumentovať nedostatok záujmu o riešenie problému prostitúcie, ktorá je jedným z najvýraznejších fenoménov dokazujúcich stále podradené postavenia žien.

A čo sa týka ďalšieho z argumentov rodovej rovnosti, hovoriaceho o rozdielnom prístupe islamu k mužom a ženám, netreba zachádzať až tak ďaleko. Stačí sa pozrieť, ako zaobchádza so ženami v Európe dominantná katolícka cirkev a spočítať počet žien medzi kňazmi.

Rovnosť, bratstvo, sloboda?

Napriek širokej podpore zákazu nosenia burky na verejnosti obyvateľstvom Európy zostáva kľúčovým aspektom otázka, či je zákaz tou správnou cestou na presadzovanie práv žien.

Môžu byť ženy oslobodené tým, že ich spoločnosť kriminalizuje? Alebo je zákaz burky len druhá strana mince Talibanovského príkazu jej povinného nosenia?

Organizácie, obhajujúce ľudské práva, sú proti zákazu. “Je jasné, že mnoho moslimských žien v Európe, ktoré sa zahaľujú, to robia samy z vlastnej vôle,” tvrdí Judita Sunderland z Human Rights Watch (HRW). “Iné to môže uvrhnúť do domácej pasce a ešte viac ich izolovať od spoločnosti. Európske vlády by mali tieto ženy podporovať lepším prístup k vzdelávaniu, spravodlivosti a zamestnanosti, a nie vystavovať ich väčšiemu tlaku. ” Podľa HRW povedú tieto opatrenia k ešte silnejšej stigmatizácii islamu a moslimského obyvateľstva.

Amnesty International sa rovnako stavia proti zákazu burky; podľa medzinárodných dohovorov o ľudských právach by nikto nemal brániť inému nosiť akékoľvek oblečenie. Ženy by nemali byť nútené nosiť burky alebo nigab v niektorých krajinách rovnako ako by nemali byť nútené odložiť ich.

Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PACE) schválilo rezolúciu vyzývajúcu členské štáty Európy nezakazovať burky alebo iné náboženské odevy, hoci určité právne obmedzenia môžu byť opodstatnené pre bezpečnostné účely, alebo kde sa vo verejných alebo profesionálnych funkciách vyžaduje náboženská neutralita. Prístup PACE znamená potvrdenie práva na náboženské slobody a ľudské práva, ktoré sú (alebo by mal byť) základnými hodnoty v diskusii o otázke buriek. Brániť ženám nosiť, čo chcú, a trestať ich za to, je anti-feministické. Zákaz burky je v rozpore s právami ako je osobná sloboda, sloboda prejavu náboženského vyznania a právo na individuálne sebaurčenie, ktoré sú – za normálnych okolností – v Európe vysoko cenené. Aspoň pokiaľ sa týkajú práv európskeho obyvateľstva.

Nemecký expert na terorizmus Yassin Musharbash, ktorého otec je jordánskeho pôvodu, komentuje zákaz burky takto: “Takýto zákaz sa zameriava na symptóm a ignoruje skutočný problém. Nejde o závoj, ktorý pokrýva hlavu, ale ten, ktorý je v mysliach … Pre každú ženu, ktorá je skutočne nútená nosiť burku, zákaz iba zabezpečí, že už nebude môcť vyjsť z domu … “napísal v komentári pre Spiegel. “Nie každá žena v burke alebo nigabe sa cíti utláčaná. A väzenie, v ktorých mnoho moslimských žien nepochybne žije, môže byť aj neviditeľné. To totiž nie je utkané z látky, ale z predsudkov.”

http://www.jetotak.sk/editorial/zakaz-burky-ako-vyrazislamofobie–

, , , ,

 1. #1 by Dušan on 17. apríla 2011 - 18:10

  Hypoteticky potom mozem chodit do banky s kuklou a tvrdit ze je to sucast mojho nabozenskeho presvedcenia a chodim tak vsade,kludne aj s partiou kuklacov, bratov vo viere v cistotu kukly. Tiez by ste potom boli proti zakazu?

  • #2 by Olga on 17. apríla 2011 - 23:00

   Pre banky platia vlastne bezpecnostne pravidla, takto toto je irelevantne. Ulica nie je banka.

   • #3 by TvojOponent on 14. januára 2012 - 02:23

    Definujte tie vlastné pravidlá. Musí žena v mechu tento vyzliecť pri pokladni alebo nie? =D

 2. #4 by 1Adam on 22. apríla 2011 - 16:19

  Nepáči sa mi, že používate pojem islamofóbia ako by bol reálnym pojmom. Nie je. Je to pojem umelý, účelovo zkonštruovaný a absurdný. Nie je totiž možné mať neopodstatnený strach z existujúcej gigantickej hrozby. Súhlasili by ste s pojmom “nacizmofóbia”? Asi nie. Ale islam od nacizmu o mnoho lepší nie je – ak vôbec… Čudujem sa, že vy, ktorá ste v jednom článku tak skritizovali pojem kresťanofóbie (a celkom oprávnene), nemáte výhrady voči používaniu pojmu islamofóbia. Akokoľvek sa nám liberálom nepáčia maniere tunajších bigotných katolíkov, treba sa mať v Európe pred islamom napozore.
  “Ľudia Európy (vrátane autorky) zvyknutí na našu liberálnu kultúru sa môžu cítiť nepríjemne vidiac zahalené ženy. Rovnako sa však moslimovia môžu cítiť šokovaní vidiac európsky liberálny prístup k sexualite a nahote, je to len vec zvyku a uhla pohľadu.”
  Tieto vety museli byť snáď len zlým žartom. Porovnajte ich s nasledujúcimi a nájdite päť rozdielov:
  “Ľudia Európy zvyknutí na našu liberálnu kultúru sa môžu cítiť nepríjemne vidiac bičovanie ženy sťa trest, za to, že bola znásilnená, alebo znásilňovanie dievčaťa polovicou dediny sťa trest za to, že jej otec alebo brat dačo neprístojné vykonali. Rovnako sa však moslimovia môžu cítiť šokovaní vidiac v Európe trestanie znásilňovania a neprípustnosť trestania otcov formou znásilňovania ich dcér, je to len vec zvyku a uhla pohľadu.”
  Domnievam sa, že by bolo načim, aspoň len v kruhoch nás – liberálov, uvedomiť si, že tolerancia je síce pekná vec, ale tolerovať netolerantnosť sa dlhodobo nedá. Proste je to tak.

  • #5 by Hagar on 3. októbra 2011 - 14:28

   fobie…nefobie.. b. hracky, nehracky…. nie je take podstatne

   Juj…ale to bolo zaujimave keby tak Adam vedel aj o islame nieco viac…. mozno aspon 10% toho co krestanstve….
   Ze krestan moze byt katolik, ci protestant, rimsko ci grecko krestansky prebor? alebo co tak tie tzv. ine krestanske cirkvy s vlastnymi poriadkami a spravanim?
   Keby som mala posudzovat krestanstvo len jednostranne, napr. na zaklade dejin katolickej cirkvy od 12. do 18. st asi by to dopadlo podobne…

   Adam znamena prvy, a asi sa toho aj drzi.. precital si prvy clanok o islame a u z je z neho odbornik…

   Kdezeby sa namahal a vyzvedal sa, ze tie tzv. tresty a tiez pseudo saria v saudskej, afganistane a inde… su rodove a spolocenske zvyky..Jasne namahavejsie by bolo precitat si o islame v Malajzii…vsak? ved taketo nic nie je, kde by mohli byt vzorom mnohym “demokraciam”…a co tak v Etiopii? ako vlastne nazivaju jedny z najpovodnejsich krestanov s moslimami?
   Burqa, niqab, saria…. to nie je islam…. to je len zneuzivanie nabozenstva politikou a politikmi…a este netreba pliest arabov a moslimov… nie je to to iste….
   netreba tolerovat netolerantnost…. treba konat….. nie kecat…ale vzdelavat sa….
   Takze mily liberal, najskor sa vzdelavaj a potom aj vymysli nieco konkretne … najlepsie rozumne ak si toho schopny….

   Ja sa aspon snazim…inak by som si tiez mohla povedat, dost bolo, treba dobyt Jeruzalem…..

   • #6 by 1Adam on 2. januára 2012 - 13:32

    Neviem či má vôbec význam reagovať na pseudokritiku, ktorá je v skutočnosti iba zmesou ad hominem a útoku na slameného panáka, ale skúsim.
    Obviňuješ ma z toho, že pripisujem nespravodlivo islamu sariu a podobne. Potom splietaš niečo o rôznorodosti islamu vo svete. Snažíš sa zo mňa spraviť nedouka poukazom na to, že nerozpitvávam tisícoraké podoby druhého najrozšírenejšieho náboženstva na svete keď len krátko reagujem na článok. Úplne ti ušla podstata môjho príspevku. Je totiž jedno či moslimovia čerpajú inšpiráciu pre páchanie ohavností v koráne a či v starších zvykoch toho ktorého regiónu a etnika. Ty síce hovoríš eufemisticky o zneužívaní náboženstva, skutočnosť je ale taká, že náboženstvá sú už z princípu skvelou (ba najlepšou) bázou na brutalitu v mene primitivizmu a xenofóbie.
    No a dobytie Jeruzalema
    ???
    tam už naozaj neviem čo tým chcel básnik povedať.
    Ja som za toleranciu všetkého okrem netolerancie. Ako ti z toho vyplynulo, že mám nejaké militantné sklony?? Nabudúce keď budeš reagovať na niečí príspevok tak si ho najprv prečítaj.

 3. #7 by Milan Ricsin on 15. júla 2011 - 20:34

  áno,až na to,že existuje niečo také,ako civilizácia a tá predpokladá upustenie od stredovekých zvykov.Existuje niečo také,ako vývoj,ktorý prebieha od jednoduchého k zložitému,od prvotnopospolnej,až k demokracii,od jaskýň cez paneláky,až po vily,od konského záprahu po vysokorýchlostné vlaky,od morseovky po internet,atď….

 4. #8 by RNDr.,Ing. Hryc on 21. októbra 2011 - 23:24

  Plne s Olgou suhlasim! Nie je ani moralne,ani to nema s pravom nic spolocne,ak niekto,kto zije maximalne amoralne-t.z. zapadna civilizacia,aby takyto amoralny hnoj,ktory akceptuje verejne domy,zeny chodiace polonahe po uliciach (minisukne,hlboke vystrihy a pod.),ktore len sexualne drazdia opacne pohlavie-co je prvy a hlavny stupen hriechu,ktory akceptuje neveru v manzelstve ako tzv. lahky hriech,ktory vobec nie je trestany!!!!!! a podobne absurdne,totalne amoralne a zvrhle skutky,aby este takato Euroluza si dovolovala zakazovat predstavitelom/kam najpocetnejsieho nabozenstva sveta nosit ich symboly!!!!!Nosenie burky nie je nikde v Korane prikazane,ale len odporucane!!!!A vacsina zien ich nosi nie preto,zeby boli utlacane,ale preto,aby si schovavali a chranili svoju krasu,ktora ma byt na obdiv a vzrusovat LEN SVOJHO MUZA,nie napr.milenca,ako je to u skazenych zapadnych zien+pre cely okolity svet!!!!A navyse,velke krize na retiazkach na hlbokom vystrihu nikomu nevadi?!!!!!A v bordeloch ze sa zeny kurvia a este k tomu za peniaze,co je odsudeniahodne-to tych krestankov a pravicakov a pseudoeuropanov netrapi?!!!!!! Ved je to na smiech a tak,ale tak priezracna dvojtvarnost,ze to nevidi len uplny debil!!!

  • #9 by Cybermud on 1. októbra 2013 - 03:38

   A kdo je ten jejich démon, aby přikazoval co smíme a co ne. Co je prohnilé, to samo odpadne. Není třeba aby do toho lidé zasahovali. Kdo chce chodit polonahý, ať tak klidně činí. Po dvou až třech zánětech močáku si to slečna rozmyslí. A opět dokazujete, že jalový učenec je slepý až na půdu – doktore… inženýre… 😀

 5. #10 by Ing.Kovač on 21. októbra 2011 - 23:26

  Nech sa len zeny pekne zahaluju,ak to tak citia a nech nevystavuju na obdiv svoju krasu,ale nech si ju pekne schovavaju a chrania,ako drahokam,ktory sa tiez nevystavuje na obdiv!

 6. #11 by RNDr.,Ing. Hryc on 21. októbra 2011 - 23:36

  Som za zahalovanie sa zien,ak to same tak citia,su a chcu i nadlej ostat moralne ciste a nedrazdit muzov,co je vlastne prvotny a najvacsi hriech. Nech ostane ich krasa skryta len pre svojich manzelov,ako ten drahokam,ktory sa tiez nevystavuje na obdiv vsetkym ostatnym dennodenne! Nech sa Europania a cely amoralny,dekadentny a zvrhly zapadny svet zameriavaju na ubohe a smutne nedodrziavania zapadnych zien vo verejnych domoch,nech rozoberaju to,ako nam behaju po uliciach polonahe-s hlbokymi vystrihmi a minisuknami a nech daju pokoj moslimskym zenam!!!

 7. #12 by RNDr. Hryc on 22. októbra 2011 - 14:44

  Plne podporujeme nosenie burky ak to zeny naozaj sami chcu a ja viem,ze drviva vacsina to chce,nakolko som zil 12 rokov v Islamskych krajinach,ale i v 3 zapadoeuropskych krajinach a mnoho krat sme o tom diskutovali s tamojsimi zenami. Treba naopak zakazat,aby nam tu behali polonahe zeny po uliciach-zakaz minisukien,hlbokych vystrihov a pod. nie je to nic ine,ako len sexualne drazdenie opacneho pohlavia,co uz je prvotny stupen hriechu. Nebojte sa p. Pietruchova,moralka raz istotne zvitazi v tom totalne amoralnom,dekadentnom zapadnom svete!

  • #13 by Olga on 22. októbra 2011 - 18:32

   Ja nepodporujem nosenie burky, ale odporujem jej zakazu. Rovnako by mi vadilo, keby niekto chcel zakazovat minisukne. My nie sme na rovnakej platforme, mne nejde o moralizovanie a skryvanie sa zien, ide mi o slobodu vratane slobody rozhodnut sa, ako sa budem obliekat na verejnosti.

   • #14 by SiD on 1. októbra 2013 - 00:27

    “Rovnako by mi vadilo, keby niekto chcel zakazovat minisukne.”
    ukažte mi prosím jedinou islámskou zemi, kde je povoleno nosit minisukně. Neexistuje žádná! Dívka či žena, která by minisukni nosila, znásilněna by byla jakmile by nohu z baráku vystrčila, následně by byla zavražděna otcem či bratrem v rámci zachování cti rodiny nebo ukamenována. Kde je svoboda jak se obléci? Kde je tolerance? nikde!
    Ženy zahalené v burkách jsou otrokyněmi islámu, zotročené pochodující vagíny, které ovládnou svět, jak prohlásil Kadáfí.
    A vůbec, vám jde o sovobodu? proč tedy nebojujete za práva žen na východ od nás? které si tu Vámi zmíněnou minisukni vzít nemohou? Kdyby mohli nebyl by v Evropě rozbroj na téma burka či ne…

   • #15 by Cybermud on 1. októbra 2013 - 03:41

    Já s Vámi soucítím. Ale přečtete si své vlastní moto, a pak si znova položte otázku, zda se ženy následovníků toho bandity a pedofila rozhodly dobrovolně nosit burku nebo zda jim od těch, kteří si korán vykládají tak, jak se jim to zrovna hodí, hrozí nějaký (krutý) trest.

    Na facebooku jsem sdílel nedávno případ 9 leté holčičky, která zemřela po sexu během svatební noci se 40letým manželem v Jemenu, kdy tamní “zákonodárci” označili zákaz sňatků dívek mladších 17 let označili za “neislámský”.

    Byla to její volba?

 8. #16 by Phdr.Zovcakova,CSc. on 22. októbra 2011 - 15:02

  Rada sa pridam do tejto diskusie,ako manzelka,matka,proste-zena. Je az zarazajuce,ze sa vobec v nejakom chorom,xenofobnom mozgu zrodi tak protipravny,amoralny a chory napad,ako niekomu zakazovat nosenie satky,ktora zenu chrani pred sexuchtivymi chlapmi (aspon teda pred velkou castou z nich)!!! Kam tato uboha xenofobie az zajde?! Tak potom uz budeme zakazovat aj sestram a matkam predstavenym-tzv.”jebtiskam” si zahalovat hlavu a vlasy,ako i starym babkam na dedinach,ktore bezne nosia satky?!!! Nech sa radsej pozru,ako ponizuju chlapy zeny v tzv.”zapadnom svete”,i ked SR vobec nie je “zapadny svet”-mozno len geograficky-i to-lezi predsa v strednej Europe. Muzi tu bezne nutia zeny “slapat chodnik”,co v Islamskych krajinach neexistuje a ak by sa i nahodou take chore,amoralne azvrhle objavilo,tak je tam zato trest smrti! Dalej: zeny tu castokrat chodia poodhalovane ako “stetky z bordelu”-toto je skutocne ponizovanie sa zeny,nie ak sa ochranuje pred tuzobno-ziaducimi pohladmi muzov!!! Navyse,ak ma muz vsetok svoj majetok napisany na svoje meno uz pred svatbou v tych tzv.”demokraciach”,tak v pri rozvode to ostava len muzovi,zatial co v Islamskych krajinach sa to i v takomto pripade deli na polovicu,aby zena bola riadne zabezpecena! Takze dalsi priklad utlacania zien v zapadnom svete. Dalej : ak sa zena vydala v kostole,cely zivot vsak velmi trpi pri muzovi,tak podla zvratenej krestanskej “moralky” tak musi trpiet az do svoje smrti a nesmie sa rozviest!!!! Avsak moslimky sa za v takychto pripadoch mozu rozvadzat. A takto by som mohla pokracovat v pisani i na 10 stran,ako je to v skutocnosti s “utlacanim moslimskych zien” a “uzasnych pravach a bezmedznej slobode” zapadnych zien. NIKTO NEMA NAJMENSIE PRAVO NIEKOMU ZAKAZOVAT CHODIT CUDNE-zakryvat si vlasy a ak ide o Koran,nikde sa nosenie satiek a zavoja NENANUCUJE,ALE LEN ODPORUCA!!!! A uz vonkoncom nie zahalovanie celej tvare,ale len vlasov,co je dokazatelne silny sexualny stimul pre opacn pohlavie! Takze,Europania,dajte “sväty pokoj” islamskym zenam,ak sa chcu zahalovat (lebo opakujem-Islam to nikoho nenuti robit),tak maju nato plne a nikym neodnimatelne pravo!

  • #17 by ice on 1. októbra 2013 - 00:49

   jaké je procento teroristek v minisukních a jaké v muslimských hadrech?
   Jsou v Evropě hosté, když se jim nelíbí respektování našich zákonů …ať táhnou. A platí to pro ukrajince, cikány, muslimy , žluté, černé … pro mě za mě třeba fialové 😉

  • #18 by Karol Martel on 1. októbra 2013 - 03:12

   Ste totálne mimo, nikto tu nevraví o hijabe, ale o burqe. Nemáš jasno v elementárnych pojmoch. Burqa neznamená šatka ale stan na hlave, t.j. totálne zahalenie, nie zahalenie vlasov

   “! Nech sa radsej pozru,ako ponizuju chlapy zeny v tzv.”zapadnom svete”,i ked SR vobec nie je “zapadny svet”-mozno len geograficky-i to-lezi predsa v strednej Europe. Muzi tu bezne nutia zeny “slapat chodnik”,co v Islamskych krajinach neexistuje a ak by sa i nahodou take chore,amoralne azvrhle objavilo,tak je tam zato trest smrti! “.

   Neviete o čom točíte. Za kupliarstvo šaría ani islamské krajiny nemajú smrť. Majú ju za cudzoložstvo a to často bez prihliadania dokonca k tomu, či bola žena znásilnená.Keby manžel nútil ženu šlapať, najtvrdší trest by dostala ona sama.
   Ponechám stranou, že pri tak očividnej neznalosti reálií je prakticky vylúčené aby si naozaj vedela či sa tak v islamských krajoch deje či nie, ty máš proste len svoju primitívnu predstavu EVROHPA=SKAZENA, ISLAM=TANETAKYSKAZENY, a na základe toho premietaš svoju nevedomosť o kupliarstve tam do nejakej absurdnej utopie podla Phdr. Zovcakovej.

   “Dalej: zeny tu castokrat chodia poodhalovane ako “stetky z bordelu”-toto je skutocne ponizovanie sa zeny,”
   Lebo tak chcú, ak by ti šlo naozaj o slobodu jednotlivca, nemala by si potrebu to ďalej pitvať.Bodka

   “Navyse,ak ma muz vsetok svoj majetok napisany na svoje meno uz pred svatbou v tych tzv.”demokraciach”,tak v pri rozvode to ostava len muzovi,zatial co v Islamskych krajinach sa to i v takomto pripade deli na polovicu,aby zena bola riadne zabezpecena!
   Ženská, kde vy nato chodíte ? V islame sa delí podla toho, kto čím prispel.
   “http://en.islamtoday.net/node/1872

   ” ak sa zena vydala v kostole,cely zivot vsak velmi trpi pri muzovi,tak podla zvratenej krestanskej “moralky” tak musi trpiet az do svoje smrti a nesmie sa rozviest!!!! Avsak moslimky sa za v takychto pripadoch mozu rozvadzat. A takto by som mohla pokracovat v pisani i na 10 stran,ako je to v skutocnosti s “utlacanim moslimskych zien” a “uzasnych pravach a bezmedznej slobode” zapadnych zien.”

   Ano, máte pravdu, môžu. Konečne zrnko pravdy. Akurát že:
   1Všetky deti automaticky zostávajú otcovi.
   2 Manželka odchádza s holým zadkom pokial nepracovala, čo tam asi nepracovala. Dostáva späť len veno.
   3 Okrem toho vie že jej šance sa vydať sú mizivé. Čo to svedčí o mužoch moslimoch ponechám na vás.
   4. Skáčete z kresťanskej morálky na západnú civilizáciu hore dole takže to nedáva zmysel.v západnej civilizácii sa žena kludne môže rozviesť, žiadny kostol jej v tom nepríde brániť. Teda nič z toho o západnej modernej civilizácii nevypovedá nič.

   NIKTO NEMA NAJMENSIE PRAVO NIEKOMU ZAKAZOVAT CHODIT CUDNE-zakryvat si vlasy

   platí to čo v prvom odstavci.

   “ak ide o Koran,nikde sa nosenie satiek a zavoja NENANUCUJE,ALE LEN ODPORUCA!!!! A uz vonkoncom nie zahalovanie celej tvare,ale len vlasov,co je dokazatelne silny sexualny stimul pre opacn pohlavie!”

   Irelevantné. článok nebol o islame ale o zahalovaní. Sama ste sa naindukovali k obrane islamu proti fiktívnemu útoku ktorý do času vášho výlevu nikdy neprišiel.

   ” Takze,Europania,dajte “sväty pokoj” islamskym zenam,ak sa chcu zahalovat (lebo opakujem-Islam to nikoho nenuti robit),tak maju nato plne a nikym neodnimatelne pravo!”

   Ano. Majú. Doma. Tu platí zákon zvrátených Europanov. Ak tento je nekompatibilný s vysokými cnosťami moslimských diev, majú sa kam vrátiť.

  • #19 by Cybermud on 1. októbra 2013 - 03:46

   Další “doktorka”, která si honí ego víc než chlap. Šátky babiček, oděv řádových sester je součástí naší kulturní tradice. Zkuste v Iráku vysadit někde jeptišku s křížkem na krku. To uvidíte ten šrumec! Ani pyrani by se nemusely stydět.

   A vy si dovolíte nazvat nás, kteří se brání nenávistné, expanzivní, protiprávní ideologii (Islám odporuje článkům listiny základních práv a svobod, na kterou odkazují ústavy našich bohužel rozdělených zemí) a chrání nás a naší kulturu nazývat xenofoby?

   Najděte si pořádného chlapa a ne trosku.

  • #20 by Lucie on 1. októbra 2013 - 10:33

   Co je to za nesmysly??
   “Muzi tu bezne nutia zeny “slapat chodnik”” – kravina. Každá ženská má plné právo svobodně se rozhodnout, jestli za sex bude chtít peníze nebo ne. Muslimky nejenže si za to nemohou říct nikdy nic, ale nesmí si ani nikdy s nikým ten sex dovolit, pod trestem smrti ukamenováním. A to dokonce i v případě znáslinění. Znásilněná žena rovná se cizoložka, kterou je správné zabít. Tak kdo je tady zvrácený?

   “Dalej: zeny tu castokrat chodia poodhalovane -toto je skutocne ponizovanie sa zeny”
   Ne, to je hrdost nad vlastním tělem, máme se rády, muži nás mají rádi, my máme rády je. I sebe samé. Je to fajn pocit, nestydět se za své tělo.

   “pri rozvode to ostava len muzovi”
   Další nesmysl, samozřejmě se majetek dělí.

   “ak sa zena vydala v kostole,cely zivot vsak velmi trpi pri muzovi”
   Hehehe, a mohla bych prosím vědět, čím? Rozvod je normální a běžný, žádná žena není kamenována, sňatky v kostele obvykle vedou k dlouhotrvajícím spokojeným manželstvím. Křesťanství vede k lásce, nikoliv k nenávisti jako islám.

   “nikde sa nosenie satiek a zavoja NENANUCUJE,ALE LEN ODPORUCA”
   No prima, tak když to není povinné, tak s tím zákonem muslimky nebudou mít problém 🙂

   A ještě na závěr – pořád mluvíte o “sexuchtivých mužích”. To jsou muslimky tak frigidní, že také nejsou sexuchtivé? Muž i žena jsou stejné bytosti, sex je přirozený pro obě pohlaví a stejně jako u zbytku živočišné říše, kde samice vyhledává samce, když má “chuť na sex”, i lidské ženy jsou sexuchtivé. Sex je fajn, když není “z povinnosti”. Zkuste to někdy, je to prima. V Evropě máte možnost, aniž by vám hrozilo ukamenování, zkuste si to 🙂

 9. #21 by Lucie on 1. októbra 2013 - 00:20

  “Burka a nigab, pokrývajúce tvár ženy, môžu byť v našej kultúre samozrejme vnímané ako neprijateľné z hľadiska rodovej rovnosti a modernej sekulárnej spoločnosti. Ľudia Európy (vrátane autorky) zvyknutí na našu liberálnu kultúru sa môžu cítiť nepríjemne vidiac zahalené ženy. Rovnako sa však moslimovia môžu cítiť šokovaní vidiac európsky liberálny prístup k sexualite a nahote, je to len vec zvyku a uhla pohľadu.”

  Muslimům nic nebrání žít tam, kde je nošení burky běžné. Chtějí být v Evropě? Ať si zvyknou na evropské zvyky. Proč by se měli přizpůsobovat Evropané??

 10. #22 by ondra on 1. októbra 2013 - 00:39

  :/ no hrozné kecy, to vám za to jako platí, jo?

 11. #23 by Ian Lakatoš on 1. októbra 2013 - 09:14

  Takže dle této logiky je rukávová páska s hákovým křížem OK?

 12. #24 by Nikola on 1. októbra 2013 - 09:52

  Bouří se, že je dostatečně netolerujeme, že jim nechceme stavět jejich mešity. Však pokud přijedu já (žena) do jejich kraje oblečená dle mého vyznání a budu žádat postavit křestanský kostel. Kdo my ho tam postaví?A vlastně… Dožiju se vůbec druhého dne?

 13. #25 by Jiří Čížek on 1. októbra 2013 - 19:27

  O čí práva tady jde? Hlavně o naše! Korán má 114 súr. Nejvýstižnější verš, který zrcadlí záměr, cíl islámu je tento:
  “Zabíjejte nevěřící, dokud nebude dost bludných cest a dokud veškeré náboženství nebude patřit Alláhu.”

 14. #26 by Stanislav Mikula on 2. októbra 2013 - 09:37

  Pokrytectvo pseudoľavičiarov nemá hraníc. Pokiaľ ide o kresťanstvo, všetko je zlé – hoci som sám agnostik – ale ak ide o islam, tak je všetko nádherné a úbohí moslimovia… Dokáže mi toto niekto vysvetliť?

 15. #27 by 2Konto on 2. októbra 2013 - 13:45

  Ved ich nikto tu nasilu nedrzi, ked chcu chodit zahalene nech idu tam kde sa im to splni.Dokedy budeme ustupovat ? Ked raz niekam pridem dodrzujem pravidla danej krajiny. Tiez nebudem podporovat manzelku aby v Saudskej arabii chodila v minisukni lebo u nas moze…

 16. #28 by Stanislav Mikula on 2. októbra 2013 - 18:37

  bože, tam je lží a demagógie. napr. to o tých katolíkoch. nechodím do kostola, ale tieto výmysly ma dožierajú. vážená! len 40% európanov sú katolíci! http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Catholicism_in_Europe
  a že katolícki kňazi sú len muži, tak to je spôsob akým katolíci diskriminujú ženy? wtf? vy ženy diskriminujete mužov, lebo im nedovolíte rodiť deti! ved každé náboženstvo – a to ich nemusím – má svoje pravidlá a rituály, napr. staroveké vestfálky strážiace posvätný ohen v ríme mohli byť len ženy! atď, atď.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: