Rovnosť príležitostí

Rovnosť príležitostí je širší strategický cieľ EÚ venujúci pozornosť všetkým skupinám obyvateľstva. V jeho rámci je osobitný dôraz kladený na rovnosť príležitostí medzi mužmi a ženami (tzv. rodovú rovnosť). Na efektívne presadzovanie rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti využíva EÚ aj štrukturálne fondy. Podľa Nariadenie RADY (ES) č. 1083/2006 čl. 16 musia projekty, ktoré sú spolufinancované zo štrukturálnych fondov EÚ, „podporovať rovnosť mužov a žien a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti“, ako aj zabrániť „akejkoľvek diskriminácii na základe rodu, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie v jednotlivých etapách vykonávania intervencie fondov, a najmä počas prístupu k nim.“

Na zabezpečenie týchto cieľov definovaných v nariadení bola na Slovensku v projektoch spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov stanovená rovnosť príležitostí ako horizontálna priorita. Každý predkladaný projekt musí v žiadosti o nenávratný finančný príspevok uviesť, akým spôsobom bude prispievať k posilneniu rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti.

V rámci mojej rodovej expertízy ponúkam základné školenie uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príležitostí v projektoch.  Táto problematika je pre väčšinu žiadateľských subjektov nová a jej zahrnutie do projektu je často vyvoláva pocit komplikovanosti a formálnosti. Cieľom ponúkaného školenia je priblížiť problematiku a ukázať praktický postup, ako zapracovať princípy rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti do celkového procesu od plánovania a prípravy projektov, ich riadenia a implementácie až po evaluáciu a propagáciu. Pre absolventov a absolventky školenia ponúkame počas samotného projektového cyklu odborné poradenstvo a mentoring.

Reklamy
  1. Pridaj komentár

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: