Rodové audity

V oblasti rodových auditov a zosúladenie rodinného a pracovného života ponúkam nasledujúce služby:

 • argumentačné zdôvodnenie auditu
 • analýzu ziskov a strát resp. SWOT analýzu
 • audit rodovej rovnosti v organizácii
 • audit zosúladenie rodinného a pracovného života (work-life balance) ako súčasť rodového auditu alebo samostatne
 • vypracovanie opatrení na zosúladenie rodinného a pracovného života
 • príprava a poradenstvo organizácií pre zapojenie sa do súťaže zamestnávateľ ústretový k rodine / rodovej rovnosti
 • podpora pri mediálnych plánoch
 • prenos dobrej praxe a sprostredkovanie kontaktov so zahraničím

Vybrané referencie:

 • Rodový audit medicínskeho vzdelávania; rodový plus audit zosúladenia rodinného a pracovného života audit pracovísk reprodukčného zdravia (Projekt Equal, 2008);
 • Posudzovanie projektov z rodového hľadiska pre Európsku komisiu, DG Regio v rámci súťaze Regiostar 2010 (Brusel, 2009-10)
 • Publikácia Rodová rovnosť v organizácii (2007)
Reklamy
%d bloggers like this: